16 септември - Ден без загинали на пътя

Начало

По ОПРР се рехабилитират 18 км от път III-121 Иново – Градец – Шишенци – Бойница - Кула

01.10.2013 12:40
oprr-vario.jpgИзпълнени са близо 100% от строително-монтажните дейности по проект „Лот 37 Рехабилитация и реконструкция на път III-121 Иново – Градец – Шишенци - Бойница-Кула от км 31+851 до км 41+300 и от км 41+300 до км 50+253, област Видин”. Той е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013 г. Стойността му е 11 002 565.64 лева, а съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 9 352 180.79 лева.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за изграждане на надлез на път ІІІ-408 над път І-4 при пътен възел „Камбурово“

30.09.2013 18:05
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в открита процедура с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Надлез на път ІІІ-408 Камбурово Илийно над път І-4 при км 197+630 – пътен възел Камбурово”. Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени в 16.00 ч., в зала 701, в сградата на АПИ.

По ОПРР се рехабилитират 27 км в областите Ловеч и Плевен

30.09.2013 11:35
oprr-vario.jpgИзпълнени са близо 100% от строително-монтажните дейности по проект „Лот 35 „Рехабилитация и реконструкция на Път III-306 Луковит - Червен бряг -  Кнежа от км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946“ в областите Ловеч и Плевен. Той е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013 г. Стойността му е 13 075 704.07 лева, а съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 11 114 348.46 лева.

Отворена е ценова оферта за проектиране и строителство на обект при км 160+150 от път I-5 Габрово – Шипка

27.09.2013 12:29
P9276049.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ е отворена ценовата оферта на допуснатия участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) за обект: “път I-5 Габрово – Шипка, км 160+150 – пропадане на пътно платно”. Отворената ценовата оферта е на Обединение „Пси Ранконик Про Инженеринг", на стойност 237 855.83 лв. без ДДС – обща цена за изпълнение на договора, разпределена както следва:

Инж. Чайков подписа договорите за строителство на 4 проекта по Оперативна програма „Регионално развитие”

26.09.2013 16:57
P9266017.JPGПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков подписа договорите за строителство на четири проекта по Оперативна програма „Регионално развитие”. Пътните участъци, които ще бъдат рехабилитирани са с обща дължина над 65 км, на територията на четири области в страната, а средствата вложени в строителство ще бъдат над 38,2 млн. лв. с ДДС.

Проекти