КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

Започнаха спешните ремонтни работи на път ІІІ-198 в участъка Марино поле - Чучулигово и на общинския път Чучулигово - Кулата

25.02.2013 14:17
photo01-11.jpgНай-късно в сряда тази седмица ще завършат най-належащите ремонтни работи, осигуряващи безопасното пътуване по ІІІ-198 в участъка Марино поле - Чучулигово и на общинския път Чучулигово – Кулата. Днес започнаха локалните ремонти в участъците, на които е регистрирано потъване на пътното платно и наличието на „коловози”. Строителните дейности ще продължат с подобряване на пътната основа, възстановяване на системите за отвеждане на повърхностните води и полагане на нови асфалтови пластове. Започна и изграждането на временно съоръжение на път ІІІ-198 при с. Чучулигово. Срокът за изграждането му е до 10 дни. Построяването на алтернативно съоръжение се налага заради предаварийното състояние на моста при с. Чучулигово.  

В АПИ бяха отворени офертите за надзор на участъка Дупница – Благоевград от АМ „Струма”

19.02.2013 15:09
P2193141.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект АМ „Струма”, лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52”. Отворени са следните оферти, по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ: 1.  ДЗЗД „Обединени консултанти-Струма”, в което участват: „Трансконсулт – БГ” ООД, „Рутекс” ООД и „Трафик Холдинг” ЕООД; 2. Обединение „Струма-ПП”, в което участват: „Пътинвест-инженеринг” АД и „Пътпроект” ЕООД;

В АПИ ще бъдат отворени офертите за надзор на лот 2 от АМ „Струма”

18.02.2013 14:20
logo_2EU-EN.jpgНа 19.02.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект АМ „Струма”, лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет. Отварянето на офертите е от 12.30 ч., в зала 605, в сградата на АПИ.

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за проектиране на път I-1 Ружинци – Монтана от км 61 до км 102 и път I-1 Монтана – Враца от км 111 до км 140

12.02.2013 14:46
P2123126.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) Видин – Ботевград – етап І от проект: „Подготовка на проект (Е-79) Видин – Монтана” както следва: Участък № 1: Път І-1 Ружинци – Монтана - от км 61+750 до км 102+060, с приблизителна дължина 40.310 км; Участък № 2: Път І-1 Монтана – Враца - от км 111+305.50 до км 140+008, с приблизителна дължина 28.703 км. Отворени са следните ценови предложения в лева без ДДС:

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за проектиране на етап І от модернизацията на път І-1 (Е79) Видин – Ботевград

12.02.2013 12:50
P2113112.jpgНа 11 февруари 2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на участниците в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград” – етап І от проект: „Подготовка на проект „(Е-79) Видин – Монтана”: Участък № 1: Път І-1 „Видин – Димово” от км 3+757 до км 39+480 с приблизителна дължина 35.723 км и Участък № 2: Път І-1 „Димово – Бела – Ружинци” от км 39+480 до км 61+750 с приблизителна дължина 22.270 км”. Отворени са следните ценови предложения в лева без ДДС:1. „Трафик  Холдинг” ЕООД – 968 892,18 лв.;

Проекти