Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

Ръководството на АПИ се срещна с представители на протестиращите собственици на земя в района на Северната скоростна тангента

21.01.2014 17:35
api_building_new.jpgРъководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ се срещна с представители на протестиращите собственици на земя в района на Северната скоростна тангента. На срещата председателят на УС на АПИ инж. Стефан Чайков подчерта, че оценката на имотите е направена от независим лицензиран оценител и е изцяло съобразена с разпоредбите на Закона за държавната собственост, отнасящи се до принудителното отчуждаване на имоти за държавни нужди.

Утре ще бъдат отворени ценовите оферти за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътища

21.01.2014 17:20
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътища“.  

13 са отворените оферти за изграждането на управленска информационна система за мониторинг и оценка на проектите по ОПТ

17.01.2014 17:24
P1176906.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 13-те оферти за разработване и въвеждане на управленска информационна система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на всички проекти на АПИ, финансирани по оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез ОПТ.

Утре се отварят офертите за изграждането на управленска информационна система за мониторинг и оценка на проектите по ОПТ

16.01.2014 14:23
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за разработване и въвеждане на управленска информационна система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на всички проекти на АПИ, финансирани по оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Определен е проектантът на обходния път на Казанлък

14.01.2014 15:24
api_building_new.jpgПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Стефан Чайков подписа решението, с което се определя класираният на първо място участник в обществената поръчка за изработване на идеен проект с парцеларен план за обект: „Обходен път на град Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6”.

Проекти