Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за идеен проект с парцеларен план на обходен път на град Казанлък

02.12.2013 15:55
api_building_new.jpgНа 05.12.2013 г. ще бъдат отворени ценовите оферти за изработване на идеен проект с парцеларен план за обект: „Обходен път на град Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6”.

6 са отворените ценови оферти за надзор на аварийно-възстановителните дейности по мостови съоръжения на път III-9901 Царево - Ахтопол

29.11.2013 16:14
site_ready_291113.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга, което включва изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществени изисквания към строежа и изпълнение на строителен надзор по време на строителството, в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за обект: „Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: Аварийно – възстановителни дейности на републикански път III-9901 Царево – Ахтопол на стоманобетонов мост при км 8+724, стоманобетонов мост при км 9+975 и сводов водосток при км 10+285”.  

АПИ: Шофьорите да тръгват на път с автомобили подготвени за зимни условия. През следващите дни температурите ще достигнат минус 8 градуса

28.11.2013 17:38
winter_road_4.jpgРепубликанските пътища са проходими при зимни условия. 27-те областни пътни управления и снегопочистващите фирми работят на 24-часов режим за поддържане на пътната мрежа. Отпадна изискването всички автомобили, преминаващи през прохода Троян – Кърнаре да бъдат с вериги. Отменени са въведените ограничения при движението на товарни автомобили през Котленския проход.

7 са отворените ценови оферти за технически проект и парцеларен план на обекти от АМ „Тракия“ и АМ „Марица“

28.11.2013 17:36
PB286620.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура с предмет: „Изработване на технически проекти и парцеларен план за допълване на пътен възел „Плодовитово“, при пресичането на АМ „Тракия“ и път III-666 и пътен възел „Оризово“, при пресичане на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“ и изработване на технически проект и парцеларен план за обект: АМ „Марица“ „Оризово - Капитан Андреево“, участък от км 4+660 до км 5+000”.  

Утре се отварят ценовите оферти за надзор на аварийно-възстановителните дейности по мостови съоръжения на път III-9901 Царево - Ахтопол

28.11.2013 13:37
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за строителен надзор при извършването на аварийно-възстановителни дейности по мостови съоръжения на път III-9901 Царево – Ахтопол.  

Проекти