Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

Отворени са офертите за охрана на сградата на АПИ

25.04.2013 12:10
P4253745.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за денонощна, невъоръжена физическа охрана на сградата на централната администрация. Отворени са следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

В АПИ ще бъдат отворени офертите за строителство на 5,5 км от Софийски околовръстен път – Западна дъга

25.04.2013 12:08
logo_2EU-EN.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309". Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Събитието e от 11.00 ч. в зала 702, ет. 7 в сградата на АПИ.  

Утре ще бъде направена първата копка на обходния път на Враца

25.04.2013 11:13
logo_2EU-EN.jpgУтре – 26 април, ще бъде направена първата копка на „Обходния път на гр. Враца – път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. На церемонията ще присъства председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров. Общата дължина на участъка е 6,817 км. Проектът включва изграждането на един пътен възел, две четириклонни и едно кръгово кръстовище и др. Срокът за изпълнение е 360 календарни дни.

Стартира рехабилитацията на 18 км републикански пътища в област Добрич

25.04.2013 08:32
Logo-OPRR.pngНа 26 април от 12.30 часа в конферентната зала на хотел „Изида” ще се проведе пресконференция по повод стартирането на Лот 52 -рехабилитация и реконструкция на път II-27 Граница с ОПУ Варна (Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419 и път III-2077 Честименско – Каблешково - Границата с ОПУ Силистра (Межден) от км 0+000 до км 11+000, област Добрич. Проектът e част от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.   Общата дължина на пътните участъци, които ще бъдат рехабилитирани, е 17.988 км. Изпълнител е "Пътища и мостове" ЕООД, гр. Варна. Строителният надзор ще осъществи "Трафик холдинг" ЕООД, гр. Аксаково.   В пресконференцията ще участват инж. Даниел Богданов, главен експерт в Агенция „Пътна инфраструктура”, и инж. Иван Светославов, директор на ОПУ Добрич.  

Утре ще бъдат отворени офертите за охрана на сградата на АПИ

24.04.2013 06:50
api_building_new.jpgНа 25.04.2013 г. ще бъдат отворени офертите за денонощна, невъоръжена физическа охрана на сградата на централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“.  

Проекти