Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

3 са офертите за оценка на имотите, отчуждавани за обекти на АПИ

12.08.2014 16:05
Picture_12082014.JPGТри са отворените оферти за изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица, при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

Утре се отварят офертите за поддържане на републиканските пътища в Югоизточен район

11.08.2014 16:31
imagesCA6OQ3A7.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югоизточен район, стопанисвани от АПИ.  

Отварят се офертите за оценка на имотите, отчуждавани за обекти на АПИ

11.08.2014 16:20
photo_lot60.jpgУтре ще бъдат отворени офертите за изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица, при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.  

9 са кандидатите за строителен надзор при рехабилитацията на 20 км от път III-804 Поповица - Асеновград

08.08.2014 15:36
P8081188.JPGДевет са отворените оферти в обществената поръчка за определяне на строителен надзор при рехабилитацията на 20 км от път ІІІ-804 Поповица – Асеновград - от км 0+000 до км 20+442,71. Проектът е лот 15А от програма „Транзитни пътища V“.    

4 са отворените ценови оферти за строителството на обходния път на град Димово

08.08.2014 15:29
P8081182.JPGЧетири са отворените ценови оферти за изпълнение на строително-монтажните дейности на „Обходен път на град Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1”. Общата дължина на участъка е 7,8 км. Проектът е по програма „Ново строителство“ и ще се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет.

Проекти