Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

Стартира рехабилитацията на 5 км републикански пътища в област Ямбол

15.04.2013 09:31
Logo-OPRR.pngНа 16 април от 12.00 часа в конферентната зала на хотел „Кабиле” ще се проведе пресконференция по повод стартирането на Лот 43 Път III-563 О. п. Ямбол – Роза - Ботево - Меден кладенец – Скалица - Овчи кладенец от км 0+000 до км 3+101.24 и път II-53 Границата ОПУ - Сливен - о.п. Ямбол-Калчево – Победа – Челник – Тамарино – Войника - Границата с ОПУ Бургас от км 146+289 до км 148+238.24. Проектът e част от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.  Общата дължина на пътните участъци, които ще бъдат рехабилитирани, е 5.05 км. Изпълнител е Обединение „ТРЕЙС ИЗТОК". Строителният надзор ще осъществи „Пътинвестинженеринг” АД. В пресконференцията ще участват инж. Ангел Ангелов, началник на отдел в Агенция „Пътна инфраструктура”, инж. Галин Костов, директор на ОПУ Ямбол, и инж. Петя Петрова, представител на Обединение „ТРЕЙС ИЗТОК".

Инж. Лазар Лазаров инспектира изграждането на лот 4.2 от АМ „Тракия”

14.04.2013 15:08
Inspection_Trakia_14_04_2013-site.jpgПроверка за напредъка при изграждането на последните 34 км от лот 4 на АМ „Тракия” направиха вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангел Петров и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров. Има напредък на обекта и по-добра организация в строително-монтажните дейности на АМ „Тракия”, спрямо предходната проверка. Темпът на работа обаче все още не е достатъчен, за да се гарантира довършване на обекта в срок - до 31 май, констатира вицепремиерът Екатерина Захариева.

В АПИ бяха отворени офертите за надзор на участъка Софийски околовръстен път – Западна дъга

12.04.2013 15:46
DSC_0432-1.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Отворени са следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

7 са отворените ценови оферти за надзора на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

12.04.2013 13:35
site_ready_12_04_2013.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за консултантска услуга във връзка със строителството по проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, Акроним на проекта: AccessNet, подпроект: 1. „Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)”.Отворени са следните ценови предложения на допуснатите участници в лева без ДДС: 

В АПИ ще бъдат отворени офертите за надзор на участъка Софийски околовръстен път – Западна дъга

11.04.2013 12:07
logo_2EU-EN.jpgНа 12.04.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Събитието e от 14.30 ч. в зала 702, ет. 7 в сградата на АПИ.

Проекти