Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за изграждане на нов мост при км 67 от път III-208 Провадия – Айтос

24.10.2013 13:25
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в обществената поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект:  

По „Трансгранично сътрудничество Румъния – България” са рехабилитирани 16 км от път III-3004 Тръстеник – Ореховица

24.10.2013 12:00
IMG_4694_1.JPGПо програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.” завърши рехабилитацията на над 16 км от третокласния път III-3004 Тръстеник – Ореховица, в участъка от км 13+648 до км 29+987, област Плевен.  

6 са отворените ценови оферти за рехабилитацията на 16 км от път III-7602 в област Ямбол

23.10.2013 16:39
ВPA236232.JPG Агенция „Пъна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/049 Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Голям Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, в област Ямбол, с обща дължина 15,885 км”.

Пресконференция по повод завършилата рехабилитация на 16 км от път III-3004 Тръстеник – Ореховица

23.10.2013 10:45
Logo-Rumania-Balgaria.jpgНа 24 октомври /четвъртък/ в гр. Плевен ще се проведе пресконференция по повод завършилите строително-монтажни дейности по проект: „Рехабилитация на път III-3004 Тръстеник – Ореховица – път III 137 и модернизацията на път DJ-544 Urzica Stefan cel Mare, окръг Олт, Румъния, обект: Рехабилитация на път III-3004 Тръстеник – Ореховица – път III-137 от км 13+648 до км 29+987 по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013”. По него са рехабилитирани 16.339 км от път III-3004 на територията на област Плевен.

7 са отворените оферти за надзор на аварийно-възстановителните дейности по мостови съоръжения на път III-9901 Царево - Ахтопол

22.10.2013 17:46
Tzarevo_Achtopol_22_10_2013.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за строителен надзор при извършването на аварийно-възстановителни дейности по мостови съоръжения на път III-9901 Царево – Ахтопол.  

Проекти