Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

Утре ще бъдат отворени ценовите оферти за рехабилитацията на 16 км от път III-7602 в област Ямбол

22.10.2013 11:30
oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/049 Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Голям Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, в област Ямбол, с обща дължина 15,885 км”.

Отворени са ценовите предложения за одит на проектите от петия етап на ОП „Регионално развитие“

21.10.2013 17:13
PA216208.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 11 ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от пети етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект: Лот 1 Рехабилитация на път III-112 Добри дол – Монтана и път II – 13 Кнежа-Искър, области Монтана и Плевен“.

Утре се отварят офертите за надзор на аварийно-възстановителните дейности по мостови съоръжения на път III-9901 Царево - Ахтопол

21.10.2013 14:26
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за строителен надзор при извършването на аварийно-възстановителни дейности по мостови съоръжения на път III-9901 Царево – Ахтопол.

Отворени са ценовите предложения за одит по пътна безопасност на проектите по ОП „Транспорт“

18.10.2013 17:56
odit_op_18102013.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения по обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална експлоатация” на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” с 5 обособени позиции.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за одит на проектите от петия етап на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

18.10.2013 14:05
oprr-vario.jpgНа 21 октомври в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от пети етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект: Лот 1 Рехабилитация на път III-112 Добри дол – Монтана и път II – 13 Кнежа-Искър, области Монтана и Плевен“.

Проекти