Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за одит по пътна безопасност на проектите по ОП „Транспорт“

17.10.2013 17:20
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения по обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална експлоатация” на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” с 5 обособени позиции.

9 са отворените оферти за технически проект и парцеларен план на обекти от АМ „Тракия“ и АМ „Марица“

16.10.2013 18:27
PA166154.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти и парцеларен план за допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичането на AM „Tракия“ и път III-666 и пътен възел „Oризово“ при пресичането на AM „Tракия“ и AM „Mарица“ и изработване на технически проект и парцеларен план за обект: AM „Mарица“ „Oризово-Kапитан Aндреево“, участък от км 4+660 до км 5+000“.

В АПИ ще бъдат отворени офертите за технически проект и парцеларен план на обекти от АМ „Тракия“ и АМ „Марица“

15.10.2013 20:05
api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за изработване на технически проекти и парцеларен план за допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и път III-666 и пътен възел „Оризово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“ и изработване на технически проект и парцеларен план за обект: АМ „Марица“ „Оризово-Капитан Андреево“, участък от км 4+660 до км 5+000. Офертите ще бъдат отворени от 14.30 ч. в, зала 702, в сградата на АПИ.

Отворени са ценовите оферти за дигитализиране на архива на пътните проекти по ОП „Транспорт“

10.10.2013 16:31
PA106134.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организация и дигитализиране на наличния архив на проекти по Оперативна програма „Транспорт” на Агенция „Пътна инфраструктура”. Отворените ценови оферти на допуснатите участници са:

Инж. Чайков подписа договорите за строителeн надзор на 4 проекта по ОП „Регионално развитие”

10.10.2013 15:47
oprr-vario.jpgПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков подписа договорите за строителен надзор на четири проекта от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Те са на територията на областите Добрич, Велико Търново, Търговище и Ямбол.

Проекти