Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

В АПИ бяха отворени офертите за изпълнител на два подобекта на лот 1 от АМ „Струма”

12.03.2013 12:36
logo_2EU-EN.jpgДнес в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на допълнителни строителни  работи на Обект: „АМ „Струма” Лот №1 Долна Диканя – Дупница от км 305+220 до км 322+000” с два обособени подобекта, както следва: Подобект № 1: Усилване на земната основа с механична стабилизация на обособени участъци по трасето на обекта в резултат на форсмажорни обстоятелства. Подобект № 2: Допълнителни Земни и Пътни работи в т.ч. доставка на материал по приложено километрично описан участък от трасето на АМ „Струма”, Лот 1 „Долна Диканя-Дупница от км 305+220 до км 322+000”, от км 314+790 до км 315+380.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за допълнително проектиране и строителство на Северната скоростна тангента

11.03.2013 11:58
logo_2EU-EN.jpgНа 12.03.2013 г., вторник, в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: "Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540". На отварянето им ще присъства председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Отварянето на ценовите предложения е от 13:30 ч. в зала 406А, в сградата на АПИ.

Започва строителството на обходния път на Враца

07.03.2013 13:00
site-07_03_2013.jpgПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров подписа договора за строителство на обект: „Обходен път на гр. Враца – път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Договорът за строителство на обходния път на гр. Враца е за 14 600 989.45 лв. с ДДС. Изпълнител е Обединение „Обход Враца”, в което участват „Трейс Груп Холд” АД, гр. София и „Пи Ес Ай“ АД, гр. Стара Загора. От страна на строителя договора подписа инж. Цветан Цонев. На церемонията присъстваха министър Лиляна Павлова, членовете на УС на АПИ г-жа Лазаринка Стоичкова и инж. Илиана Захариева и др.

Днес ще бъде подписан договорът за строителство на обхода на гр. Враца

07.03.2013 09:42
logo_2EU-EN.jpgДнес ще бъде подписан договорът за строителство на обект: „Обходен път на гр. Враца – път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. На събитието ще присъстват министър Лиляна Павлова, председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров и др. Договорът за строителство на обходния път на гр. Враца ще бъде подписан с Обединение „Обход Враца”, в което участват „Трейс Груп Холд” АД – гр. София и „Пи Ес Ай“ АД - гр. Стара Загора. Стойността му е 12 167 491,21 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 360 календарни дни.  Събитието е от 14 часа в зала 702 на АПИ.

Инж. Лазаров: При добра организация на строителя лот 4.2 от АМ „Тракия“ ще бъде завършен в срок

06.03.2013 14:29
Stroitelstvo_lot4_M_Trakia_1.jpgПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров се срещна в Казанлък с представители на 21 фирми, наемодатели на техника, които имат претенции за неизплатени суми от основния изпълнител на лот 4 от АМ „Тракия“ - Сдружение „Тракия IV“ ДЗЗД. Агенцията своевременно разплаща към изпълнителите дължимите по договор суми за изпълнените от тях и приети от възложителя строително-монтажни работи на обекти, финансирани от ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. На изпълнителя - Сдружение „Тракия IV“ ДЗЗД, АПИ е разплатила всички дължими суми. Последното плащане е от 30 януари 2013 г. Тогава са преведени 10 384 151,50 лв.

Проекти