Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

По ОПРР се рехабилитират 18 км второкласни и третокласни пътища в област Добрич

03.10.2013 11:29
oprr-vario.jpgИзпълнени са близо 100% от строително-монтажните дейности по проект - Лот 52 път II-27 Граница с ОПУ Варна (Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419 и път III-2077 Честименско – Каблешково - Границата с ОПУ Силистра (Межден) от км 0+000 до км 11+000, област Добрич. Той е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013 г. Стойността му е 11 009 118 лв., а съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 9 357 750.57 лв.

Предсрочно завърши ремонтът на виадукта при с. Елешница на АМ „Хемус“

01.10.2013 17:43
remont_am.jpgДесет дни предсрочно завърши ремонтът на пътната настилка на виадукта при с. Елешница от АМ „Хемус“ - от км 4+150 до км 8+050, в посока София. Срокът за извършване на ремонтните дейности бе 11 октомври 2013 г. За повишаване на безопасността и комфорта на движение по виадукта и за подобряване на експлоатационното състояние на пътния участък се извърши текущ ремонт на съоръжението. Вложените средства са на стойност 349 541.76 лв. с ДДС. 

Отворени са ценовите оферти за изграждане на надлез на път ІІІ-408 над път І-4 при пътен възел „Камбурово“

01.10.2013 17:08
api_building_new.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в открита процедура с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Надлез на път ІІІ-408 Камбурово Илийно над път І-4 при км 197+630 – пътен възел Камбурово”. Ценовите оферти на допуснатите участници са:

По ОПРР се рехабилитират 18 км от път III-121 Иново – Градец – Шишенци – Бойница - Кула

01.10.2013 12:40
oprr-vario.jpgИзпълнени са близо 100% от строително-монтажните дейности по проект „Лот 37 Рехабилитация и реконструкция на път III-121 Иново – Градец – Шишенци - Бойница-Кула от км 31+851 до км 41+300 и от км 41+300 до км 50+253, област Видин”. Той е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013 г. Стойността му е 11 002 565.64 лева, а съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 9 352 180.79 лева.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за изграждане на надлез на път ІІІ-408 над път І-4 при пътен възел „Камбурово“

30.09.2013 18:05
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в открита процедура с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Надлез на път ІІІ-408 Камбурово Илийно над път І-4 при км 197+630 – пътен възел Камбурово”. Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени в 16.00 ч., в зала 701, в сградата на АПИ.

Проекти