Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

Отворени са ценовите оферти за консултантска услуга за строителството на втория участък на път ІІ-18 Софийски околовръстен път – Западна дъга

03.07.2013 16:39
P7034193.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”. Отворени са следните ценови оферти:

Инж. Лазаров: Автомагистрала „Тракия“ е готова на 99,9%

03.07.2013 15:10
P7034162.JPGПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров присъства на отварянето на ценовите предложения на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка, монтиране и поддържане чрез предоставяне под наем на химически санитарни възли на площадките за отдих по лот 2, лот 3, лот 4 и лот 5 от AM „Тракия“.

По ОПРР завърши рехабилитацията на близо 10 км от път ІІІ-202-Русе - Цар Калоян - Щръклево – Кацелово – Опака - Попово

03.07.2013 10:14
oprr-vario.jpgНа 4 юли т. г. в Русе ще се проведе пресконференция по повод завършването на лот 46 - път ІІІ-202- Русе - Цар Калоян - Щръклево – Кацелово – Опака - Попово от км 0+000 до км 6+893.06 и от км 9+362 и до км 12+000, област Русе. Проектът е част отчетвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Утре ще бъдат отворени ценовите предложения за монтирането на 44 химически санитарни възли на АМ „Тракия“

02.07.2013 17:54
IMG_8751.JPGУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка, монтиране и поддържане чрез предоставяне под наем на химически санитарни възли на площадките за отдих по лот 2, лот 3, лот 4 и лот 5 от AM „Тракия".  

Две са отворените оферти за ремонт на надлеза на път I-6 и път III-5007 в община Николаево, област Стара Загора

02.07.2013 17:09
P7024142.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за избор на изпълнител за ремонтана обект: „Път III-5007 село Ветрен - Николаево - Конаре – надлез над път I-6 при км 20+250,в община Николаево, област Стара Загора“. Отворени са следните оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ:

Проекти