Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

По ОПРР започва рехабилитацията на 10 км от път ІІ-13 Крапчене-Липен-Стубел

09.05.2013 15:18
DSC_0107.jpgСтартира рехабилитацията и реконструкцията на 10.06 км второкласен   път в област Монтана. Това е „Лот 42 път ІІ-13 Крапчене - Стубел - Липен - границата ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060, област Монтана“. Проектът е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.„С рехабилитацията на участъка от път II-13 ще се повиши комфортът на пътуващите и достъпността на жителите от околните села до областния център Монтана и съседната област Враца. Това ще повлияе положително върху качеството на живот и икономическата активност на региона. Пожелавам на строителите спорна работа, да завършат обекта качествено и в срок“, подчерта инж. Ангел Ангелов, началник на отдел в Агенция „Пътна инфраструктура”, и инж. Ивайло Спасов, директор на ОПУ Монтана.  

Изпълнени са над 90% от строителните работи на участъка от път III-3402 Славяново – Пордим

09.05.2013 13:01
20130509_113824.jpgПродължава рехабилитацията на над 11 км от път III-3402 Славяново - Пордим от км 10+654,81 до км 21+763,03. Тя се финансира по програма "Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013". Строително-монтажните работи стартираха през юни м. г. и до момента са изпълнени над 90% от предвидените дейности, съобщи инж. Христо Петров, началник на отдел в Агенция "Пътна инфраструктура".Строителството е по проекта "Подобряване на достъпността в граничната зона Олт-Плевен чрез рехабилитацията на DJ 543 Corabia-Izbiceni (Корабия-Избичени), окръг Олт и рехабилитацията на път III 3402 Славяново - Пордим", Апликационен номер: 2(2i)-1.1-3. Бюджетът му на територията на България е 6.792.417,20 лева. Водещ партньор е Окръжен съвет Олт, Румъния, а партньор от българска страна е АПИ. Информация за напредъка на обекта и извършените строителни дейности представиха на пресконференция в Плевен инж. Христо Петров, инж. Десислава Филимонова, ръководител на проекта от АПИ, инж. Ивайло Денчев, директор на ОПУ-Плевен, и Венцислав Дилков, представител на Обединение „Трейс Пордим”.

4 са отворените оферти за рехабилитацията на 19 км от път ІІІ-7102 на територията на област Добрич

08.05.2013 15:38
oferti_Lot44_OPRR.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-045 Лот 44 "Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102 - Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, с обща дължина 19,032 км, област Добрич". Проектът е по ОП „Регионално развитие”, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет. Отворени са следните оферти, по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

Стартира рехабилитацията на 10 км републикански път в област Монтана

08.05.2013 13:48
Logo-OPRR.pngНа 9 май от 13.00 часа в конферентната зала на хотел „Житомир” ще се проведе пресконференция по повод стартирането на Лот 42 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Крапчене - Стубел – Липен - границата ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060, област Монтана.Проектът e част от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Общата дължина на пътния участък, който ще бъде рехабилитиран, е 10.06 км. Изпълнител е Сдружение „Пътища ОПРР 2012“ („Пътинженеринг – М“ АД и „ПСТ Холдинг“АД). Строителният надзор ще осъществи „Пътинвестинженеринг” АД. В пресконференцията ще участват инж. Ангел Ангелов, началник на отдел в Агенция „Пътна инфраструктура”, и инж. Ивайло Спасов, директор на ОПУ Монтана.    

На пресконференция ще бъде представен напредъкът по проекта за рехабилитация на 11 км от път III-3402 Славяново - Пордим

08.05.2013 12:49
Logo-Rumania-Balgaria.jpgНа 9 май (четвъртък) от 11.30 ч. в зала №3 на хотел „Балкан“, гр. Плевен, ще се проведе пресконференция за напредъка в строително-монтажните дейности по проекта "Подобряване на достъпността в граничната зона Олт - Плевен чрез рехабилитацията на DJ 543 Corabia-Izbiceni (Корабия - Избичени), окръг Олт и рехабилитацията на път III-3402 Славяново - Пордим". В момента по него се рехабилитират 11.108 км от републиканския път III-3402 на територията на област Плевен. 

Проекти