Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

В АПИ бяха отворени офертите за рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240

26.02.2013 14:17
oferi_TGS_26_02_2013.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, Акроним на проекта: AccessNet, подпроект:„Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)” Отворени са следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

В АПИ ще бъдат отворени офертите за изпълнител на рехабилитацията на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

26.02.2013 08:11
TGS_Greece-Bulgaria_logo.jpg  Днес в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект “Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, акроним на проекта: AccessNet, подпроект: “Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание)/ км 94+372.44 (по проект)”. Проектът е по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Започнаха спешните ремонтни работи на път ІІІ-198 в участъка Марино поле - Чучулигово и на общинския път Чучулигово - Кулата

25.02.2013 14:17
photo01-11.jpgНай-късно в сряда тази седмица ще завършат най-належащите ремонтни работи, осигуряващи безопасното пътуване по ІІІ-198 в участъка Марино поле - Чучулигово и на общинския път Чучулигово – Кулата. Днес започнаха локалните ремонти в участъците, на които е регистрирано потъване на пътното платно и наличието на „коловози”. Строителните дейности ще продължат с подобряване на пътната основа, възстановяване на системите за отвеждане на повърхностните води и полагане на нови асфалтови пластове. Започна и изграждането на временно съоръжение на път ІІІ-198 при с. Чучулигово. Срокът за изграждането му е до 10 дни. Построяването на алтернативно съоръжение се налага заради предаварийното състояние на моста при с. Чучулигово.  

В АПИ бяха отворени офертите за надзор на участъка Дупница – Благоевград от АМ „Струма”

19.02.2013 15:09
P2193141.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект АМ „Струма”, лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52”. Отворени са следните оферти, по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ: 1.  ДЗЗД „Обединени консултанти-Струма”, в което участват: „Трансконсулт – БГ” ООД, „Рутекс” ООД и „Трафик Холдинг” ЕООД; 2. Обединение „Струма-ПП”, в което участват: „Пътинвест-инженеринг” АД и „Пътпроект” ЕООД;

В АПИ ще бъдат отворени офертите за надзор на лот 2 от АМ „Струма”

18.02.2013 14:20
logo_2EU-EN.jpgНа 19.02.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект АМ „Струма”, лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет. Отварянето на офертите е от 12.30 ч., в зала 605, в сградата на АПИ.

Проекти