Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

Вицепремиерът Захариева и инж. Лазаров инспектираха лот 4 на АМ "Тракия"

24.03.2013 14:37
am-trakia-24-03-13.jpg"За да бъде готова АМ "Тракия" до началото на активния летен сезон, мобилизацията на работата трябва да се увеличи. Техниката и хората трябва са се умножат по четири". Това заяви вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева по време на  проверката на  целия участък на Лот 4.2, пътен възел "Зимница" - Карнобат". За съжаление това, което видях от оставащите 34 км от автомагистралата не ме радва", коментира тя след края на инспекцията.Захариева съобщи, че е изискала в началото на следващата седмица строителят да представи в АПИ актуализиран работен график. Строителят пое ангажимент да създаде пълна мобилизация и да завърши обекта до края на месец юни.

Вицепремиерът Захариева и инж. Лазаров ще инспектират строителството на лот 4.2 на АМ ”Тракия”

24.03.2013 08:31
Logo-OPT.pngНа 14 април, вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева и председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров ще инспектират строителството на ЛОТ 4.2 на автомагистрала "Тракия". Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

От ОПРР са осигурени 22 млн. лв. за рехабилитацията на близо 35 км републикански пътища

22.03.2013 10:58
signing_OPRR_22_03_2013.jpgПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров и ръководителят на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Деница Николова подписаха договори за 22 млн. лв. за рехабилитацията и реконструкцията на близо 35 км републикански пътища. На церемонията присъства и Лазаринка Стоичкова, член на УС на АПИ. Осигурените средствата са от икономиите, реализирани в проведените вече тръжни процедури по ОПРР. Те ще бъдат използвани за финансирането на 2 проекта, които са на териториите на областите Враца и Ямбол.

Със средства от ОП „Регионално развитие“ ще се рехабилитират 35 км републикански пътища

22.03.2013 07:34
Logo-OPRR.pngДнес председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров и ръководителят на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ Деница Николова ще подпишат два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”. На церемонията ще присъства и Лазаринка Стоичкова, член на УС на АПИ. Одобрени за финансиране са 2 проектни фиша. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е над 22 млн. лв. Средствата са от Европейския фонд за регионално развитие.    

10 са подадените оферти за проектиране и строителство на първия участък на път І-8 Калотина - СОП

15.03.2013 15:19
P3153438-1.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на допуснатите участници в откритата процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 Калотина – СОП, участък 1 от км 1+000 до км 32+447“. На събитието присъстваха председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров и инж. Илиана Захариева, член на УС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Отворени са следните оферти по реда на постъпването им в деловоството на АПИ:

Проекти