lima.api.bg - мобилното приложение на АПИ

Начало

Отварят се ценовите оферти за рехабилитацията на 20 км от път III-818 Долно Церовене – Дългоделци – Якимово - Вълчедръм

30.01.2015 10:05
oprr-vario.jpgНа 2 февруари т. г. ще бъдат отворени ценовите оферти за рехабилитацията и реконструкцията на 19,6 км от път ІІІ-818 Долно Церовене – Дългоделци – Якимово – Вълчедръм от км 0+000 до км 12+600 и от км 12+600 до км 19+683.20, в област Монтана.  

Утре се отварят офертите за поддържане на републиканските пътища в област Благоевград

29.01.2015 14:47
imagesCA6OQ3A7.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ.  

Готова е управленската информационна система на АПИ за проектите по ОП „Транспорт“

29.01.2015 12:33
P1293275.JPGАгенция „Пътна инфраструктура“ вече ще може да управлява цялата информация и документация за проектите по ОП „Транспорт“ и да я съхранява в дигитален вид. Това стана възможно след успешното завършване на проекта: „Разработване и въвеждане на управленска информационна система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на всички проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“, финансирани по Оперативна програма „Транспорт“ 2007- 2013 г.“

2 са отворените ценови оферти за рехабилитацията на 24 км от път III-5102 в област Търговище

28.01.2015 14:01
cold_recycling.jpgДве са отворените ценови оферти за изпълнител на рехабилитацията и реконструкцията на 24,4 км от път ІІІ-5102 Мировец - Буховци - Острец - Надарево - Дългач - Певец от км 4+410,90 до км 28+825,54, в област Търговище. Проектът – лот 22, е по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет.

Утре ще бъде представена управленската информационна система на АПИ за проектите по ОП „Транспорт“

28.01.2015 13:06
Logo-OPT.pngУтре – 29 януари т. г., на пресконференция в София ще бъде представена Управленската информационна система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на всички проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“, финансирани по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. С новата система агенцията вече ще може да управлява цялата информация и документация за пътните проекти по ОПТ и да я съхранява в дигитален вид. Разработчик на УИС е „Абати“ АД.

Проекти