lima.api.bg - приложение за актуална пътна информация

Начало

6 са отворените ценови оферти за рехабилитацията на 16 км от път III-7602 в област Ямбол

23.10.2013 16:39
ВPA236232.JPG Агенция „Пъна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/049 Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Голям Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, в област Ямбол, с обща дължина 15,885 км”.

Пресконференция по повод завършилата рехабилитация на 16 км от път III-3004 Тръстеник – Ореховица

23.10.2013 10:45
Logo-Rumania-Balgaria.jpgНа 24 октомври /четвъртък/ в гр. Плевен ще се проведе пресконференция по повод завършилите строително-монтажни дейности по проект: „Рехабилитация на път III-3004 Тръстеник – Ореховица – път III 137 и модернизацията на път DJ-544 Urzica Stefan cel Mare, окръг Олт, Румъния, обект: Рехабилитация на път III-3004 Тръстеник – Ореховица – път III-137 от км 13+648 до км 29+987 по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013”. По него са рехабилитирани 16.339 км от път III-3004 на територията на област Плевен.

7 са отворените оферти за надзор на аварийно-възстановителните дейности по мостови съоръжения на път III-9901 Царево - Ахтопол

22.10.2013 17:46
Tzarevo_Achtopol_22_10_2013.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за строителен надзор при извършването на аварийно-възстановителни дейности по мостови съоръжения на път III-9901 Царево – Ахтопол.  

Утре ще бъдат отворени ценовите оферти за рехабилитацията на 16 км от път III-7602 в област Ямбол

22.10.2013 11:30
oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/049 Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Голям Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, в област Ямбол, с обща дължина 15,885 км”.

Отворени са ценовите предложения за одит на проектите от петия етап на ОП „Регионално развитие“

21.10.2013 17:13
PA216208.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 11 ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от пети етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект: Лот 1 Рехабилитация на път III-112 Добри дол – Монтана и път II – 13 Кнежа-Искър, области Монтана и Плевен“.

Проекти