lima.api.bg - приложение за актуална пътна информация

Начало

Утре ще бъдат отворени офертите за охрана на сградата на АПИ

24.04.2013 06:50
api_building_new.jpgНа 25.04.2013 г. ще бъдат отворени офертите за денонощна, невъоръжена физическа охрана на сградата на централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“.  

В АПИ бяха отворени офертите за строителство на 3 обекта от петия етап на ОП „Регионално развитие“

23.04.2013 14:58
site_ready_23_04_2013.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за определяне на изпълнител за строителството на три обекта от петия етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” с три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Лот 51 Път III-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, с дължина 17.460 км, област Велико Търново; Обособена позиция № 2: Лот 54 Път III-202 Граница Русе – Опака от км 38+365 до км 52+553, с дължина 14.188 км, област Търговище; Обособена позиция № 3: Лот 59 Път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково-Г. Манастир-Крумово-Инзово-Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, с дължина 14.615 км, област Ямбол. Отворени са следните оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ:

В АПИ ще бъдат отворени офертите за строителство на три обекта от петия етап на ОПРР

23.04.2013 06:45
Logo-OPRR.pngНа 23.04.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за определяне на изпълнител за строителството на три обекта от петия етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”  с три обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: Лот 51 Път III-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, с дължина 17.460 км, област Велико Търново; - Обособена позиция № 2: Лот 54 Път III-202 Граница Русе – Опака от км 38+365 до км 52+553, с дължина 14.188 км, област Търговище;- Обособена позиция № 3: Лот 59 Път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково-Г. Манастир-Крумово-Инзово-Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, с дължина 14.615 км, област Ямбол.Отварянето на офертите ще се състои от 14.00 ч., в зала 702, на седми етаж, в сградата на АПИ. 

6 са отворените ценови оферти за строителство на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

22.04.2013 11:07
P4223725.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, акроним на проекта: AccessNet, подпроект: „Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание)/км 94+372.44 (по проект)”. Проектът е по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Отворени са следните ценови оферти в лева без ДДС:

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за строителството на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

19.04.2013 14:18
TGS_Greece-Bulgaria_logo.jpgНа 22.04.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, акроним на проекта: AccessNet, подпроект: „Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание)/км 94+372.44 (по проект)”. Проектът е по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Събитието e от 11:30 ч. в зала 701, етаж 7 в сградата на АПИ.

Проекти