lima.api.bg - приложение за актуална пътна информация

Начало

Отворени са офертите за надзор на АМ /А2/ „Хемус“ – „СОП –Пътен възел Яна“

05.07.2011 17:06
Logo-OPT.pngДнес, 05.07.2011 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на  допълнително проектиране и строителството на обект: АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ „ХЕМУС” „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 8+460”.

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за надзор на Лот 1 на АМ „Струма“

23.06.2011 15:44
Logo-API-Small.pngВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на обект:

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за надзор на обект „I-5 Кърджали-Подкова“

22.06.2011 12:14
100_1024.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура бяха отворени и огласени ценовите оферти за „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с допълнително проектиране и строителство на обект:

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за надзор на обект I-5 “Кърджали – Подкова”

20.06.2011 17:05
Logo-OPT.pngНа 21.06.2011 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с допълнително проектиране и строителство на обект:

Отворени са офертите за строителство на АМ „ХЕМУС” - „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” от км 0+000 до км 8+460

17.06.2011 17:41
Logo-OPT.pngДнес, 17.06.2011 г., в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ „ХЕМУС” - „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” от км 0+000 до км 8+460”.  

Проекти