lima.api.bg - мобилното приложение на АПИ

Начало

Стартира мярката за ремонт на пътища за 380 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

16.12.2015 11:00
logo-bg-center.jpgУправляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос „Регионални пътища“. Целта на процедурата е подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища. Конкретен бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура“, а общият бюджет възлиза на над 380 млн. лева.  

6 са офертите за проектиране и доизграждане на пътен надлез на път III-642 Калояново - Хисаря

15.12.2015 16:52
greda_nadlez_ilystration.jpg6 са отворените оферти за проектиране и доизграждане на надлез и пътна варианта в участъка от км 15+650 до км 17+192 от път III-642 Калояново – Хисаря. Предвижда се проектът да бъде изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“. Индикативната стойност е 3,2 млн. лв. без ДДС.

Съобщение до медиите

15.12.2015 16:50
api_building_new.jpgКатегорично не отговаря на истината информацията, че в почивните дни разпространителската мрежа за винетните стикери в област Враца не работи и шофьорите няма от къде да закупят винетки. Пунктовете за разпространение на винетки на територията на областта са общо 97.

От 2016 г. on-line ще се заявяват и получават разрешителните за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства

15.12.2015 13:00
Picture_PKF_15-12-2015_1.JPGОще две електронни услуги ще предоставя от следващата година Агенция „Пътна инфраструктура“. Те са по проекта за „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво от Агенция „Пътна инфраструктура“. Проектът е по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

От 15 декември стартира разпространението на винетките за 2016 г.

14.12.2015 14:58
Photo-14.12.2015.JPGОт утре - 15 декември, стартира разпространението на винетките за 2016 г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров представиха визията на винетките за следващата година.  

Проекти