lima.api.bg - приложение за актуална пътна информация

Начало

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за възстановителни работи по моста на река Въча на пътя Борино - Девин

23.09.2013 16:10
greda_nadlez_ilystration.jpgНа 24.09.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения в обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтно – възстановителни работи на обект: „Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път  ІІІ-197 „Борино – Девин“ при км 79+660“.  

Утре се отварят ценовите оферти за строителен надзор на лот 47 от Оперативна програма „Регионално развитие“ в област Враца

23.09.2013 13:39
oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти по Процедура за възлагане на открита обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на консултантска услуга, във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001/050 лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път II-13 граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца, с обща дължина 19,026 км“.

По ОПРР завърши рехабилитацията на над 23 км от път III-106 Благоевград-Станке Лисичково-ГКПП Македония

20.09.2013 13:40
Picture_Lot_40_20_09_2013.JPGЗавърши рехабилитацията на 23.463 км от път III-106 Благоевград-Станке Лисичково-ГКПП Македония от км 0+000 до км 1+820 и от км 2+700 до км 24+343.52. Проектът е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.  

Движението по виадукт „Бебреш“ и в тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус" ще се извършва двупосочно в лявото платно заради снимки на филм в събота

20.09.2013 12:23
Picture_viadukt_Bebresh.jpgНа 21 септември, събота, от 8:00 до 19:00 часа временно движението ще се извършва двупосочно в лявото платно на виадукт "Бебреш" и в лявата тръба на тунел "Топли дол" от км 27+900 до км 32+300 на АМ "Хемус", поради снимачни дейности в дясното платно. Движението в посока Варна ще се извършва в изпреварващата лента, а движението в посока София ще се извършва в аварийната и в активната ленти.

Със средства от ОП „Транспорт“ започна изграждането на обходния път на Монтана

19.09.2013 12:40
Montana_19_09_2013.jpgЗапочна изграждането на обходния път на град Монтана - път I-1 (Е-79) от км 102+060 до км 114+512,20. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и държавния бюджет. Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ е 50 580 711, 99 лв. с ДДС.

Проекти