lima.api.bg - мобилното приложение на АПИ

Начало

По програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите” стартира превантивният ремонт на 14,5 км от път III-552 Трявна – Габрово

07.04.2014 14:19
III-552_Triavna-Gabrovo.JPGУтре - 8 април, стартира превантивният ремонт на 14,5 км от третокласния път III-552 Трявна – Габрово от км 23+546 до км 39+095. Проектът се финансира със средства от държавния бюджет по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Инвестицията е за 3,5 млн. лв. с ДДС. На церемонията ще присъства председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков.

Утре се отварят офертите за строителството на пътен възел „Българово“ при км 352 от АМ „Тракия“

07.04.2014 14:05
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: „Пътен възел „Българово” при км 352+084 по километража на АМ „Тракия” участък: Оризово - Бургас от км 325+280 до км 360+568,46”. Съоръжението ще бъде изградено изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“ на АПИ. Индикативната стойност на строително-монтажните работи е 2 520 000 лв. с ДДС.

В АПИ ще бъдат отворени офертите за доставка и монтаж на ограничителни системи по републиканските пътища

07.04.2014 11:11
photo_02.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”.  

7 са отворените оферти за рехабилитация и ново строителство на път III-1102 Арчар–Салаш в област Видин

04.04.2014 16:35
04042014.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително - монтажни работи на обект: „път ІІІ-1102 Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш от км 45+000 до км 50+075,52“.  

Над 9,7 млн. лв. ще бъдат инвестирани в рехабилитацията на 14 км от път II-86 Чепеларе - Соколовци, преминаващ през Роженския проход

03.04.2014 14:46
P4038122.JPGСтартира рехабилитацията на 14 км от второкласния път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+372,44. Символичната първа копка на обекта, който преминава през Роженския проход, бе направена на официална церемония. В нея участваха министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков. Проектът е по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013.

Проекти