lima.api.bg - мобилното приложение на АПИ

Начало

7 са офертите за преводи по проект „Подобряване на качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“

22.11.2013 14:15
PB22655800000.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за „Избор на изпълнител за извършване на преводи в писмен вид и на устни преводи от английски на български език и от български на английски език по проект „Подобряване на качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“акроним на проекта AccessNet“.  

В АПИ ще бъдат отворени офертите за извършване на преводи по проект „Подобряване на качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“

21.11.2013 17:30
api_building_new.jpgУтре в Агенция "Пътна инфраструктура" ще бъдат отворени офертите за: "Избор на изпълнител за извършване на преводи в писмен вид и на устни преводи от английски на български език и от български на английски език по проект "Подобряване на качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще" акроним на проекта AccessNet".  

12 са отворените ценови оферти за изработването на технически проект за рехабилитацията на 21 км от път III-104 в област Кюстендил

20.11.2013 16:46
imagesCA6OQ3A7.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-104 (о. п. Дупница – о. п. Благоевград) – Бобошево – Четирци от км 4+810 до км 25+530”.  

Завърши ремонтът на път III-866 Смолян - Стойките

19.11.2013 17:47
III-866_1.jpgЗавършиха ремонтните дейности на участъка от път III-866 Смолян – Стойките. Преди седмица Агенция „Пътна инфраструктура“ започна изкърпване на настилката, за да се подобри състоянието й преди началото на зимния туристически сезон. На обекта са положени 1330 тона асфалт.  

Утре се отварят ценовите оферти за изработването на технически проект за рехабилитацията на 21 км от път III-104 в област Кюстендил

19.11.2013 16:35
imagesCA6OQ3A7.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-104 (о. п. Дупница – о. п. Благоевград) – Бобошево – Четирци от км 4+810 до км 25+530”. Пътният участък е на територията на област Кюстендил и преминава през селата Пастух и Четирци. Началото му е при км 4+810, след обходния път на град Бобошево.

Проекти