lima.api.bg - мобилното приложение на АПИ

Начало

Утре са отварят офертите за надзор на първия етап от Западния обходен път на Пазарджик и на 7 км от път II-37

28.07.2014 15:00
Pazardjik_tabela.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнитeл за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на техническите проекти и упражняване на строителен надзор за обект:

Отварят се офертите за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Северозападния район, област Ловеч

28.07.2014 14:40
api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Северозападен район , стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от закона за пътищата”. Комисията ще отвори постъпилите оферти за обособена позиция №4 - републиканските пътища на територията на област Ловеч.  

Министър Терзиева и инж. Чайков ще проверят ремонтните дейности на път III-605 Батановци - Пали Лула - Гигинци

25.07.2014 17:34
Picture_III-605.jpgНа 28 юли – понеделник, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Стефан Чайков ще проверят ремонтните дейности на път III-605 Батановци - Пали Лула – Гигинци от км 9+500 до км 21+600. По публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ се ремонтират 12,1 км от третокласния път.  

Отворени са ценовите предложения за рехабилитацията на 46 км от старите участъци от АМ „Тракия“

25.07.2014 17:30
P7251013.JPGОтворени са ценовите предложения в откритите две обществени поръчки за рехабилитацията на общо 46,4 км от старите участъци на автомагистрала „Тракия“. Тръжните процедури са лот 27А и лот 27Б от програма „Транзитни пътища V“. Индикативната стойност на проектите е 50 млн. евро.

В петък - от 18 ч. до 21 ч., и в неделя - между 14 ч. и 20 ч., се ограничава движението на МПС над 12 тона по автомагистралите

25.07.2014 16:45
lorry_road_variant.jpgВ петък - от 18 ч. до 21 ч., и в неделя - между 14 ч. и 20 ч., се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона по всички автомагистрали и 17 пътища от първокласната и второкласната републиканска мрежа. Целта е по-висока пътна безопасност при засиления трафик в активния туристически сезон.

Проекти