lima.api.bg - мобилното приложение на АПИ

Начало

Приключи рехабилитацията на 13 км републикански пътища в област Кърджали

06.11.2013 14:20
oprr-vario.jpgУтре - 7 ноември, в гр. Кърджали ще се проведе пресконференция по повод приключването на лот 41 - рехабилитацията на път II-58 Р-н I-5 (Черноочене) – граница с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и на път III-5904 Крумовград – Дъскари – Голямо Каменяне – Аврен – Гръцка граница от км 20+340 до км 26+166, област Кърджали.

6 са отворените ценови оферти за рехабилитацията на 19 км от път ІІ-13 в област Враца

05.11.2013 17:32
PB056428.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001/050 Лот 47 - Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана – Криводол – Девене - Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца, с обща дължина 19,026 км”.

Утре ще бъдат отворени ценовите оферти за рехабилитацията на 19 км от път ІІ-13 в област Враца

04.11.2013 17:42
oprr-vario.jpg Утре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001/050 Лот 47 - Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана – Криводол – Девене - Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца, с обща дължина 19,026 км”.  

Завърши рехабилитацията на 6,3 км от път IIІ-2008 Девня – кв. Повеляново – Езерово – Варна

01.11.2013 12:54
Picture_lot_66_01_11_2013.JPGЗавърши рехабилитация на 6,3 км от път IIІ-2008 Девня – кв. Повеляново – Езерово – Варна от км 16+900 до км 23+199,50. Проектът е включен в лот 66 на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.  

12 км от път III-705 Сунгурларе – Мъдрино са рехабилитирани със средства от ОПРР

31.10.2013 15:43
PA316387_.JPGС финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. са рехабилитирани 12,140 км от републикански път III-705 Сунгурларе – Мъдрино от км 12+360 до км 24+500. Проектът е включен в лот 65 на ОПРР, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проекти