lima.api.bg - мобилното приложение на АПИ

Начало

Открити са обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в 27 областни пътни управления

19.06.2014 17:55
imagesCA6OQ3A7.jpgОткрити са 4 обществени поръчки за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югоизточен, Северен централен район, Южен централен и Югозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”.

Напредва рехабилитацията на 14 км от третокласния път III-202 в област Търговище

19.06.2014 10:55
photo_lot54_OPRR.jpgИзпълнени са 80% от строително-монтажните дейности по рехабилитацията и реконструкцията на над 14 км от път III-202 граница Русе – Опака от км 38+365 до км 52+553. Отсечката е на територията на община Опака, област Търговище.  

Отварят се офертите за застраховане на автомобилния парк на АПИ

19.06.2014 10:50
api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на застраховател на автомобилния парк на Агенция „Пътна инфраструктура”, с две обособени позиции, както следва:  

Открити са обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Североизточна и Северозападна България

18.06.2014 12:34
cold_recycling.jpgОткрити са две обществени поръчки за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Североизточен и Северозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.

Трима са кандидатите за изграждането на обходен път на Малко Търново

17.06.2014 15:53
P6179574.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни дейности за обект: „Етапна връзка обход гр. Малко Търново от км 2+603,73 до включването в път І-9 при км 314+400=364+331,10 (3+381,06)“. Проектът е по програма „Ново строителство“ на АПИ и се финансира изцяло от републиканския бюджет.

Проекти