lima.api.bg - мобилното приложение на АПИ

Начало

Утре се отварят ценовите оферти за строителството на пътен възел „Българово“ при км 352 от АМ „Тракия“

16.04.2014 11:48
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: „Пътен възел „Българово” при км 352+084 по километража на АМ „Тракия” участък: Оризово - Бургас от км 325+280 до км 360+568,46”.

Утре се отварят офертите за реконструкция на газопроводи, пресичащи трасето на АМ „Марица“

16.04.2014 11:47
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за „Избор на изпълнител на реконструкция на съществуващи газопроводи, пресичащи трасето на обект: АМ „Марица” /А-1/ „Оризово – Капитан Андреево”, участък лот 2 „Димитровград - Харманли” от км 36+400 до км 70+620 - при км 42+428,64 /проектен километраж 42+500/, собственост на Ситигаз, гр. Пловдив и при км 42+015,74 /проектен километраж 43+963,22/, собственост на ХИММАШ, гр. Хасково”.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за комплексен доклад за съответствие и технически контрол на строежите

16.04.2014 11:46
api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения в откритата процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна”.

Отварят се ценовите оферти за изготвяне на екологична оценка на Средносрочната оперативна програма за изпълнение на Стратегията за пътната инфраструктура до 2020 г.

16.04.2014 11:45
Picture_26_03.JPGУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на екологична оценка на Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020 г.“.

Отворени са офертите за дигитализиране на архива на проектите по ОПТ

15.04.2014 17:27
offers_digital_archiv.JPG6 са отворените оферти за „Избор на изпълнител за организация и дигитализиране на наличния архив на проектите по Оперативна програма „Транспорт” на Агенция „Пътна инфраструктура“. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.  

Проекти