lima.api.bg - мобилното приложение на АПИ

Начало

Отварят се ценовите оферти за изготвяне на проекти за частично изменение на действащи устройствени планове и изменение на кадастрална карта и регистри

15.07.2015 13:06
cadastre.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за „Изготвяне на проекти за частично изменение на действащи устройствени планове – план за регулация, план за регулация и застрояване, план за застрояване и изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри“.

Утре се отваря ценовата оферта за текущ ремонт и поддържане на старите участъци от АМ „Тракия“

15.07.2015 12:45
Trakia_lot_4_2_09_07_2013.JPGУтре ще бъде отворена ценовата оферта в открита процедура за избор на изпълнител за превантивно, текущо, зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на 208,18 км от АМ „Тракия“ – от София до Стара Загора, на 2,25 км пътна връзка с АМ „Марица“, както и принадлежащите пътни връзки и поддържане на осветлението на тунел „Траянови врата“.

2 са отворените оферти за изграждане на осветление на пътните връзки по лот 4 на АМ „Струма“

14.07.2015 17:00
Struma_Osvetlenie.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в откритата процедура за изработване на технически проект и изграждане на осветление на пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница, пътен възел „Петрич – Мелник“ при км 425+180, пътен възел „Генерал Тодоров“ при км 431+228, пътни връзки „Марикостиново“ при км 433+355, пътни връзки „Петрич – Кулата“ и „Кулата – Петрич“ при км 435+020 на АМ „Струма“ Лот 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800 до км 438+500.

2 са отворените ценови оферти за изграждане на второ платно на път І-9 Слънчев бряг - Бургас в участъка Поморие – Ахелой

13.07.2015 17:00
P4299193.JPGДве са отворените ценови оферти в откритата процедура за реконструкция на път І-9 Слънчев бряг - Бургас, с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път). Проектът да бъде изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“ на АПИ.    

Започва строителството на третия и четвъртия участък от обхода на Габрово

13.07.2015 12:31
11_800_1_DRAFT-001.jpgСтартира строителството на третия и четвъртия участък от обхода на Габрово. Двете отсечки ще преминават по изцяло ново трасе. Третият участък е с дължина 5 км и започва от кръстовището на път III-5004 с път III-4404 в кв. „Чехлевци“ до пътен възел „Дядо Дянко“ при булевард „3-ти март“. Четвъртият е 4,1 км и е от пътен възел „Дядо Дянко“ до кв. „Радецки“.

Проекти