lima.api.bg - мобилното приложение на АПИ

Начало

Отворени са офертите за обслужване на служителите на АПИ от служба по трудова медицина

10.09.2013 17:11
Medical_Care_Offers.jpgТри са отворените оферти за избор на изпълнител за „Обслужване от служба по трудова медицина, включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 от ЗЗБУТ, Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и др. на 1523 служители на Агенция „Пътна инфраструктура”.  

Започва изграждането на системата за автоматизирано събиране на данни за трафика по пътища от II и III клас

10.09.2013 10:43
roads_OPRD.jpgУтре – 11 септември 2013 г., на пресконференция ще бъде представен проектът “Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в Република България”. Той се финансира от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008/059 „Оптимизиране на Агенция „Пътна инфраструктура“ за управление на програми и проекти, финансирани с европейски средства“.  

Пресконференция по повод завършилата рехабилитация на 11 км от път III-3402 Славяново - Пордим

10.09.2013 10:35
Logo-Rumania-Balgaria.jpgУтре - 11 септември 2013 г., в гр. Плевен, ще се проведе пресконференция по повод завършилите строително-монтажни дейности по проекта „Подобряване на достъпността в граничната зона Олт - Плевен чрез рехабилитацията на DJ 543 Corabia-Izbiceni (Корабия - Избичени), окръг Олт и рехабилитацията на път III-3402 Славяново - Пордим" по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013”. По него приключи рехабилитацията на 11.108 км от републиканския път III-3402 на територията на област Плевен.

В АПИ ще бъдат отворени офертите за одит по пътна безопасност на проектите по ОП „Транспорт“

09.09.2013 12:14
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална експлоатация” на проектите, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., с 5 обособени позиции.

Отварят се офертите за обслужване на служителите на АПИ от служба по трудова медицина

09.09.2013 12:04
api_building_new.jpgУтре – 10 септември, ще бъдат отворени офертите за избор на изпълнител за „Обслужване от служба по трудова медицина, включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 от ЗЗБУТ, Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и др. на 1523 служители на Агенция „Пътна инфраструктура”.  

Проекти