lima.api.bg - мобилното приложение на АПИ

Начало

От 10 ч. утре се пуска движението по обходния път на с. Поповци

02.12.2013 16:20
Picture_Popovci_3.JPGОт 10 ч. утре – 3 декември, се пуска движението по новия обходен път на село Поповци. Това е път ІІ-44 Севлиево - Габрово, обход с. Поповци - от км 23+900 до км 25+821. Участъкът се намира западно от гр. Габрово и южно от с. Поповци, като връзката със съществуващия път се осъществява при разклона за с. Гергини.

Утре се отварят ценовите оферти за допълнителни строителни работи на лот 4 от АМ „Струма“

02.12.2013 16:05
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на допълнителни строителни работи на обект: „АМ Струма” ЛОТ № 4, участък Сандански - Кулата от км 423+800 до км 438+500” с четири обособени подобекта:  

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за идеен проект с парцеларен план на обходен път на град Казанлък

02.12.2013 15:55
api_building_new.jpgНа 05.12.2013 г. ще бъдат отворени ценовите оферти за изработване на идеен проект с парцеларен план за обект: „Обходен път на град Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6”.

6 са отворените ценови оферти за надзор на аварийно-възстановителните дейности по мостови съоръжения на път III-9901 Царево - Ахтопол

29.11.2013 16:14
site_ready_291113.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга, което включва изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществени изисквания към строежа и изпълнение на строителен надзор по време на строителството, в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за обект: „Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: Аварийно – възстановителни дейности на републикански път III-9901 Царево – Ахтопол на стоманобетонов мост при км 8+724, стоманобетонов мост при км 9+975 и сводов водосток при км 10+285”.  

АПИ: Шофьорите да тръгват на път с автомобили подготвени за зимни условия. През следващите дни температурите ще достигнат минус 8 градуса

28.11.2013 17:38
winter_road_4.jpgРепубликанските пътища са проходими при зимни условия. 27-те областни пътни управления и снегопочистващите фирми работят на 24-часов режим за поддържане на пътната мрежа. Отпадна изискването всички автомобили, преминаващи през прохода Троян – Кърнаре да бъдат с вериги. Отменени са въведените ограничения при движението на товарни автомобили през Котленския проход.

Проекти