Начало » Административни услуги

Административни услуги

Административни услуги на Агенция "Пътна инфраструктура"

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите:

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона – 647

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони – 840

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона - 979

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения – 1504

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения – 1505

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя – 1887

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони – 1958

Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/ - 2238

Важна информация относно издаването на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи пътна помощ


Образци на Заявления за административни услуги
и типови проекти за конструкции на рекламни съоръжения

Редът и начинът за издаване на Разрешения за специално ползване на пътищата са подробно описани във Вътрешните указания по прилагане на Наредбата за специално ползване на пътищата, налични в сектор "Нормативна база" - Вътрешни правила (http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/vtreshni-pravila)


Архив "Регистър на лицата и фирмите, извършващи пътна помощ 2013 - 2016"


Административни звена, в които се подават документите
и се получава информация за хода на преписката


Централна администрация
, външно деловодство към отдел „Административно обслужване и социални дейности“, дирекция „Административно обслужване и координация“

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село,

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 9173 246

Работно време: 09:00 до 17:30, без прекъсване.


Специализирано звено „Областно пътно управление Благоевград“

Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул.„Т. Александров“ № 21, п.к. 2700

Код за междуселищно избиране: 073

Телефон за връзка: (073)884-688

Факс: (073)073/884-692

Работно време: 08:30 до 17:00 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Бургас“

Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. „Цариградска“ № 30, п.к. 8000

Код за междуселищно избиране: 056

Телефон за връзка: 056/845-545

Факс: 056/844-415

Работно време: 08:30 до 17:00 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Варна“

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. „Пюскюлиев“ № 3, п.к. 9000

Код за междуселищно избиране: 052

Телефон за връзка: 052/613-056

Факс: 052/613-059

Работно време: 08:30 до 17:00 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Велико Търново“

Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, бул. „България“ № 34, п.к. 5000

Код за междуселищно избиране: 062

Телефон за връзка: 062/615-337

Факс: 062/621-443

Работно време: 08:30 до 17:00 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Враца“

Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. „Раковска“ 5, п.к. 3000

Код за междуселищно избиране: 092

Телефон за връзка: 092/626-086

Факс: 092-625-522

Работно време: 08:00 до 16:30 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Видин“

Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ 69, п.к. 3700

Код за междуселищно избиране: 094

Телефон за връзка: 094/601-280

Факс: 094/601-284

Работно време: 09:00 до 17:30 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Габрово“

Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски“ № 3, п.к. 5300

Код за междуселищно избиране: 066

Телефон за връзка: 066/806-930

Факс: 066/805-996

Работно време:08:00 до 16:30 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Добрич“

Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ № 15, п.к. 9300

Код за междуселищно избиране: 058

Телефон за връзка: 058/601-185

Факс: 058/601-254

Работно време:08:00 до 16:30 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Кърджали“

Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ 79, п.к. 6600

Код за междуселищно избиране: 0361

Телефон за връзка: 0361/62-305

Факс: 0361/62-015

Работно време:08:30 до 17:00 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Кюстендил“

Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ 49, п.к. 2500

Код за междуселищно избиране: 078

Телефон за връзка: 078/552-103

Факс: 078-552-108

Работно време: 09:00 до 17:30 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Ловеч“

Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. „В.Йонков“ 5, п.к. 5500

Код за междуселищно избиране: 068

Телефон за връзка: 068/600-405

Факс: 068/600-408

Работно време: 08:30 до 17:00 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Монтана“

Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. „Хр.Ботев“ 65, п.к. 3400

Код за междуселищно избиране: 096

Телефон за връзка: 096/300-908

Факс: 096/300-906

Работно време:09:00 до 17:30 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Пазарджик“

Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Ал.Стамболийски“ 20, п.к. 4400

Код за междуселищно избиране: 034

Телефон за връзка: 034/444-410

Факс: 034/446-233

Работно време: 08:30 до 17:00 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Пловдив“

Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. „Хр.Г.Данов“ 22, п.к. 4000

Код за междуселищно избиране: 032

Телефон за връзка: 032/632-197

Факс: 032/266-770

Работно време: 08:30 до 17:00 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Перник“

Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул. „Софийско шосе“ 31, п.к. 2300

Код за междуселищно избиране: 076

Телефон за връзка: 076/604-433

Факс: 076/600-256

Работно време: 08:00 до 16:30 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Плевен“

Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. „Генерал-лейтенант Атанас Стефанов“ №24, п.к. 5800

Код за междуселищно избиране: 064

Телефон за връзка: 064/823-449

Факс: 064/830-139

Работно време: 08:30 до 17:00 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Разград“

Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул. „Княз Дондуков“ 3, п.к. 7200

Код за междуселищно избиране: 084

Телефон за връзка: 084/661919

Факс: 084/662-696

Работно време:09:00 до 17:30 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Русе“

Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. „Отец Паисий“ № 5, п.к. 7000

Код за междуселищно избиране: 082

Телефон за връзка: 082/813-236

Факс: 082/825-272

Работно време:08:30 до 17:00 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Силистра“

Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. „Тутракан“ № 12, п.к. 7500

Код за междуселищно избиране: 086

Телефон за връзка: 086/820-993

Факс: 086/820-993

Работно време: 09:00 до 17:30 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Смолян“

Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. „България “ 79, п.к. 4700

Код за междуселищно избиране: 0301

Телефон за връзка: 0301/63-064

Факс: 0301/63-070

Работно време: 09:00 до 17:30 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Сливен“

Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър“ 41, п.к. 8800

Код за междуселищно избиране: 044

Телефон за връзка: 044/622-834

Факс: 044/622-724

Работно време: 09:00 до 17:30 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Стара Загора“

Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „П. Евтимий“ № 125, п.к. 2600

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/604-459

Факс: 042/600-246

Работно време: 09:00 до 17:30 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Търговище“

Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. „Христо Ботев“ № 30, п.к. 7700

Код за междуселищно избиране: 0601

Телефон за връзка: 0601/62-003

Факс: 0601/64-637

Работно време: 08:30 до 17:00 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Хасково“

Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул. „Съединение“ 38, п.к. 6300

Код за междуселищно избиране: 038

Телефон за връзка: 038/624-037

Факс: 038/633-631

Работно време: 08:00 до 16:30 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Шумен“

Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, пл."Оборище" 2, п.к. 9700

Код за междуселищно избиране: 054

Телефон за връзка: 054/800-820

Факс: 054/800-816

Работно време: 08:30 до 17:00 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление Ямбол“

Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, бул. „Д. Благоев“ № 16, п.к. 8600

Код за междуселищно избиране: 046

Телефон за връзка: 046/662-828

Факс: 046/662-311

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30 ч.

 

Специализирано звено „Областно пътно управление София“

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 215, ет. 5, п.к. 1618

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 0887 444 154

Факс: 02/988-42-39

Работно време: 09:00 до 17:30 ч.