Начало » Административни услуги

Административни услуги


Административни услуги на Агенция "Пътна инфраструктура"

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите:

Изготвяне на становища за временна организация на движението по републиканските пътищата - 418

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона – 647

Съгласуване на проекти за Временна организация на движението (ВОД) при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците – 648

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони – 840

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона - 979

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения – 1504

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения – 1505

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя – 1887

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони – 1958

Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/ - 2238

Издаване на Удостоверение за „Пътна помощ“ - 2267

Облекчен режим за заплащане на пътни такси на извънгабаритни пътнопревозни средства - 2284