Начало » Административни услуги

Административни услуги

Административни услуги на Агенция "Пътна инфраструктура"

 

Център за административно обслужване на Агенция „Пътна инфраструктура“ Централна администрация

 

Намира се на бул. Македония № 3 до централния вход на агенцията, като е осигурен достъп и за хора със затруднено придвижване.

До сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ има удобен достъп с градски транспорт:
спирка: площад „Македония“ на трамвайни линии № 1, 6, 7 и 5
В непосредствена близост до Центъра за административно обслужване на Агенция „Пътна инфраструктура“ има възможност за ползване на платен паркинг  в зоната за паркиране, находяща се на ул. Алабин № 1, пред сграда Telus Tower  и на места с режим „зелена зона“.

Работното време на служителите е от 9.00 ч. до 17.30 ч. с непрекъснат режим на работа.

Телефон за контакти със служители на ЦАО:  02 9173 425; 355; 246.

Информация за адресите и работното време на Центровете за административно обслужване на териториалните звена и НТУ са публикувани на интернет страниците на Агенция „Пътна инфраструктура“ и НТУ.

Запитвания и въпроси, заявления, искания, жалби, молби, искове и предложения могат да бъдат подавани чрез лицензиран пощенски оператор, на място в Центъра за административно обслужване (ЦАО), по електронен път на адреси: delovodstvo@api.bg; info@api.bg; info@bgtoll.bg , или чрез Системата за сигурно електронно връчване

При заявяване на административна услуга гражданите и фирмите могат да се възползват от възможностите на Системата за сигурно електронно връчване. Тя замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26 и ал. 4 от Закона за електронно управление.

Системата за сигурно електронно връчване дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.) без необходимост от физическо присъствие в деловодството на администрацията.

Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ.

Пълна информация за услугата може да получите на интернет страницата на Държавна агенция „Електронно управление“ - https://edelivery.egov.bg/

 Чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) в раздел Административни услуги, Регистър на услугите за всяка административна услуга, предоставяна от АПИ е посочена подробна информация за начина и сроковете за предоставянето им и са описани необходимите документи за предоставяне на услугата. - https://iisda.government.bg/  https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_central_administrations?search=1&subSectionId=1206

Центрове за административно обслужване

 

1

ЦА на АПИ

02/9173246

бул. "Македония" № 3

09:00ч. - 17:30ч. Без прекъсване

delovodstvo@api.bg; info@api.bg; press@api.bg

2

БЛАГОЕВГРАД

073/884688

ул.Тодор Александров №21

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_blgr@api.bg

3

БУРГАС

056/845545

ул. Цариградска №30

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_burgas@api.bg

4

ВАРНА

052/613056

ул.Д-р Пюскюлиев №3

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_varna@api.bg

5

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

062/615334

бул. България №34

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_vtarnovo@api.bg

6

ВИДИН

094/601280

ул.Цар Симеон Велики №69

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_vidin@api.bg

7

ВРАЦА

092/623346

ул.Г.С.Раковски №5

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_vratsa@api.bg

8

ГАБРОВО

066/815060

ул.Хр.Смирненски №3

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_gabrovo@api.bg

9

ДОБРИЧ

058/601185

ул.Отец Паисий №15

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_dobrich@api.bg

10

КЮСТЕНДИЛ

078/  559 351

ул.Цар Освободител №49

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_kyustendil@api.bg

11

КЪРДЖАЛИ

0361/62305

бул.Беломорски №79

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_kardzhali@api.bg

12

ЛОВЕЧ

068 /600405

ул.Васил Йонков №5

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_lovech@api.bg

13

МОНТАНА

096/ 300908

бул.Христо Ботев №65

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_montana@api.bg

14

ПАЗАРДЖИК

034/446233

ул.Ал.Стамболийски №20

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_pazardzhik@api.bg

15

ПЕРНИК

076/604433

ул.Софийско шосе №31

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_pernik@api.bg

16

ПЛЕВЕН

064 /823449

ул.Ген.Л-т Атанас Стефанов №24

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_pleven@api.bg

17

ПЛОВДИВ

032/278015

ул. Христо Г.Данов №22

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_plovdiv@api.bg

18

РАЗГРАД

084/661919

ул.Дондуков №3

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_razgrad@api.bg

19

РУСЕ

0888808483

ул.Отец Паисий №5

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_ruse@api.bg

20

СИЛИСТРА

086/820993

ул.Тутракан №12

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_silistra@api.bg

21

СЛИВЕН

044/622834

бул.Хаджи Димитър №41

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_sliven@api.bg

22

СМОЛЯН

0301/63064

бул.България №79

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_smolyan@api.bg

23

СОФИЯ

02/9882281

бул.Цар Борис III № 215

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_sofia@api.bg

24

СТ. ЗАГОРА

042/604459

бул.Патриарх Евтимий №125

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_stzagora@api.bg

25

ТЪРГОВИЩЕ

060/161083

ул.Христо Ботев №30

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_tg@api.bg

26

ХАСКОВО

0884409911

бул.Съединение №38

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_haskovo@api.bg

27

ШУМЕН

054 /800 815/818

пл.Оборище №2

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_shumen@api.bg

28

ЯМБОЛ

046/662828

ул. Димитър Благоев №16

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

opu_yambol@api.bg

29

ИПМ

02/9450350

ул.Бесарабия №114

08:30ч. - 17:00ч. Без прекъсване

crbl@abv.bg

30

НТУ

876355260

бул."Никола Петков" № 86

09:00ч. - 17:30ч. Без прекъсване

info@bgtoll.bgНаименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите:

647 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона

 

840 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони

 

979 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона

 

1504 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения

 

1505 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения

 

1887 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

 

1958 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони

 

2238 Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/

 

3138 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез обработване на декларирани тол данни за всяко пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача и пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т, което ползва платената пътна мрежа

 

3139 Заплащане на такса изминато разстояние – тол такса чрез закупуване на маршрутна карта

 

3140 Заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа на база време - винетна такса за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона

 

3141 Възстановяване на суми на собственици/ползватели на пътни превозни средства над 3,5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво

 

3142 Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер

 

3143 Прекратяване валидността на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст при прехвърляне на собствеността върху пътното превозно средство, за което е издадена

 

3147 Регистриране на Национален доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние

 

3148 Издаване на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

 

3149 Регистриране на Доставчик на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ)

 

3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък.УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ


2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж

Удостоверение за осигурителен стаж

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход

Удостоверение за осигурителен доход

2 Предоставяне на достъп до обществена информация


Анкетна карта за изследване на удовлетвореността на потребителите, ползващи административни услуги, предлагани от Агенция „Пътна инфраструктура“

Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Агенция "Пътна инфраструктура" през 2020 г.


 Важна информация относно издаването на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи пътна помощ


Образци на Заявления за административни услуги
и типови проекти за конструкции на рекламни съоръжения

Редът и начинът за издаване на Разрешения за специално ползване на пътищата са подробно описани във Вътрешните указания по прилагане на Наредбата за специално ползване на пътищата, налични в сектор "Нормативна база" - Вътрешни правила (http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/vtreshni-pravila)


Архив "Регистър на лицата и фирмите, извършващи пътна помощ 2013 - 2016"