Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Началник на сектор“ в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално тол управление

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Началник на сектор“ в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално тол управление

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-935/24.08.2021 г. на и. д. Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „Началник на сектор“ – 1 щ. бр. в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура”

 

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 09.09.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-936/24.08.2021 г. на и. д. Председателя на УС на АПИ, за длъжността „Началник на сектор“ – 1 щ. бр. в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Мирослав Ценов

2. Венелин Панев

Недопуснати кандидати: няма

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 20.09.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  гр. София, бул.„Македония” № 3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 20.09.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

- Закон за киберсигурност

- Мрежова администрация

- Информационна сигурност

- Активна директория

- Компютърни архитектури

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 /шестдесет/ минути.

10.09.2021 г.