Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „системен администратор II степен“ в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално тол управление

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „системен администратор II степен“ в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално тол управление

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-811/19.07.2021 г. на Председателя УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „системен администратор II степен“ – 1 щ. бр. в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура”

 

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 03.08.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-862/03.08.2021 г. на и. д. Председателя на УС на АПИ, за длъжността „системен администратор II степен“ – 1 щ. бр. в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Райна Шопова - Нейкова

2. Драган Христов

3. Георги Минков

4. Веселин Пирдопски

Недопуснати кандидати:

1. Илия Чолаков - Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 3 години професионален опит, съгласно КДА.

2. Валентин Върбанов - Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 3 години професионален опит, съгласно КДА.

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 18.08.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул.„Македония” № 3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 18.08.2021 г. от 12:00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

- Закон за киберсигурност,

- Мрежова администрация,

- Информационна сигурност,

- Активна директория,

- Компютърни архитектури

 

 

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 50 /петдесет/ минути.

05.08.2021 г.