Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „системен администратор II степен“ в сектор „Информационна сигурност и системна интеграция“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално тол управление

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „системен администратор II степен“ в сектор „Информационна сигурност и системна интеграция“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално тол управление

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

                  на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-489/21.04.2021 г. на Главния секретар на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „системен администратор II степен“ – 1 щ. бр. в сектор „Информационна сигурност и системна интеграция“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално тол управление


В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 12.05.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-497/23.04.2021 г. на Главния секретар на АПИ, за длъжността „системен администратор II степен“ – 1 щ. бр. в сектор „Информационна сигурност и системна интеграция“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Кирил Кръстев

2. Христо Христов

3. Милен Костадинов

4. Румен Спасов

 

Недопуснати кандидати:

1. Иван Иванов - Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 3 години професионален опит, съгласно КДА.

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 21.05.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул.„Македония” № 3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 21.05.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

- Закон за киберсигурност,

- Мрежова администрация,

- Информационна сигурност,

- Активна директория,

- Компютърни архитектури

 

 

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 40 /четиридесет/ минути.

12.05.2021 г.