Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжност „Юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в сектор „Административно правоприлагане“ в отдел „Контрол и правоприлагане“ в НТУ, при АПИ

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжност „Юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в сектор „Административно правоприлагане“ в отдел „Контрол и правоприлагане“ в НТУ, при АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ

 


С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед РД-11-360/26.03.2021 г. на Главния секретар на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в сектор „Административно правоприлагане“ в отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално ТОЛ управление при Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 12.04.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-361/26.03.2021 г. на Главния секретар на АПИ,

За длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в сектор „Административно правоприлагане“ в отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално ТОЛ управление при Агенция „Пътна инфраструктура“, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

1. Весела Георгиева Занева-Георгиева

 

2. Веселин Асенов Владимиров

 

3. Ирина Бойкова Стоименова

 

4. Атанас Андонов Балджиев

 

5. Лилянка Иванова Лозанова

 

6. Калина Първанова Василева-Гяурова

 

7. Мариана Цветкова Христова

 

8. Карина Орлинова Чунева

 

9. Пепа Николова Бонева

 

10. Василка Аспарухова Ячкова

 

11. Мартин Атанасов Томбушев

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати: няма

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 22.04.2021 г. от 10:00 часа  в  сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул.„Македония” №3.

 

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 22.04.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,бул. „Македония” №3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

Закон за държавния служител, Закон за администрацията, ЗАНН, АПК, Закон за пътищата, Закон за движението по пътищата, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.    


12.04.2021 г.