Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в сектор „Верификация на нарушенията“, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално тол управление към АПИ

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” – 1 щ. бр. в сектор „Верификация на нарушенията“, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално тол управление към АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-425/09.04.2021 г. на Главния секретар на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в сектор „Верификация на нарушенията“, отдел „Контрол и правоприлагане“ при Национално тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура”

  

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 26.04.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-426/09.04.2021 г. на Главния секретар на АПИ, за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в сектор „Верификация на нарушенията“, отдел „Контрол и правоприлагане“ при Национално ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Венеция Иванова

2. Радослава Димитрова

3. Явор Петров

4. Хрисимир Стойков

5. Светлана Ерменкова

6. Божидар Трайчев

7. Мария Николова

8. Христина Колева

9. Цанко Костадинов

10. Димитър Петров

11. Даниела Несторова

12. Владимир Врачев

13. Георги Георгиев

14.  Нели Сарафова

15. Николай Лещаров

16. Никола Тодоров

17. Симона Некова

18. Доротея Кьосева

19. Георги Джингаров

20. Антон Антонов

21. Анна Костадинова

22. Даниела Кишишева

23. Искра Чакърова

24. Сашо Петков

25. Мартин Димитров

26. Емил Стойканов

27. Антония Козарева

28. Мила Кузова

29. Мариян Оптев

30. Димитър Николов

31. Иван Павлов

32. Изабел Вълчева

33. Василка Григорова

34. Вася Атанасова

35. Петър Томов

36. Димитър Чавдаров

37. Борислава Цветанова

38. Галя Бичева

39. Лилия Иванова

Недопуснати кандидати: няма

 

Датата за провеждане на конкурса ще се определи допълнително съгласно Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, прието на 22.04.2021 г. от 45-то Народно събрание, като кандидатите ще бъдат уведомени.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

- Закон за движение по пътищата;

- Закон за пътищата;

 - Закон за държавния служител;

 - Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена   система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и    на база изминато разстояние;

 - Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа;

 - Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна     инфраструктура".

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;

  • за интервю – коефициент 4;

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 40 /четиридесет/ минути.                   

            Председател на конкурсната комисия: /П/                                                                               

 

26.04.2021 г.