Начало » Кариери » Обяви за конкурси » Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността „старши експерт“ в сектор „Управление на плащанията“, отдел „Обслужване на клиенти“ в Национално ТОЛ управление

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността „старши експерт“ в сектор „Управление на плащанията“, отдел „Обслужване на клиенти“ в Национално ТОЛ управление

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"ЗАПОВЕД

 

  № РД-11-1042

 

  гр.София 20.08.2019г.

 

 

  На основание чл. 21г, т. 1 и т. 9 от Закона за пътищата във връзка с чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

                                       П Р Е К Р А Т Я В А М:

 

обявена със Заповед № РД-11-982/06.08.2019 г. на главния секретар на АПИ конкурсна процедура за длъжността „старши експерт“ в сектор „Управление на плащанията“, отдел „Обслужване на клиенти“, в Национално ТОЛ Управление,при Агенция „Пътна Инфраструктура“, поради обстоятелството, че в срока за подаване на документите не е постъпило нито едно заявление.

Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение на председателя и на всички членове на  конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-11-983/06.08.2019 г. на главния секретар на АПИ

 

 

 

22.08.2019 г.