Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Формуляр за окончателните резултати на кандидата за длъжност „Финансов контрольор” в ОПУ Ямбол, АПИ

Формуляр за окончателните резултати на кандидата за длъжност „Финансов контрольор” в ОПУ Ямбол, АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТА ЗА ДЛЪЖНОСТ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР”
В ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ГР. ЯМБОЛ,  ПРИ АПИ


Име, презиме
и фамилия на кандидата

Резултат от начина на изпитване по чл.24, т.1   /тест/


Коефициент

 


Резултат от интервю

 


Коефициент

 

Окончателен
резултат

   1.     Магдалена Николаева Колева

40 точки

3

29

4

236

2.    Даниела Христова Христова

36 точки

3

24

4

204

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Галин Костов –директор на Областно пътно управление – гр. Ямбол

 

ЧЛЕНОВЕ:   

1. Мина Хаджиева, главен юрисконсулт при дирекция АОК

2. Маргарита Ангелова, старши експерт в отдел „Човешки ресурси и канцелария“   

 

30.12.2016 г.