Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ в отдел „Координация и изпълнение на проекти по ОПТ”, в дирекция "Изпълнение на проекти по ОПТ и КФ“

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ в отдел „Координация и изпълнение на проекти по ОПТ”, в дирекция "Изпълнение на проекти по ОПТ и КФ“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Ф О Р М У Л Я Р

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“
В ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПТ”, 
В ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПТ И КФ“


Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест / точки/

Коефициент

Резултат от оценяване - интервю / точки/

Коефициент

окончателен резултат

1

Стоян Митков
Темелиев

47

3

28.4

4

254.6

2

Мирела Георгиева
Петкова

35

 

недопусната

 

 

3

Радослава Николова
Лалова

не се явила

 

 

 

 

4

Анелия Владимирова Спасова-Ангелова

не се явила

 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Досев, и.д. началник на отдел           

„Координация и изпълнение на проекти по ОПТ“                                                                               

 

И ЧЛЕНОВЕ:                                                                                   

Христалина Бакърджиева - началник на отдел                                            

„Подготовка на проекти по ОПТ”                                                                                    

Ивета Колева - главен експерт                                       

в отдел „Координация и изпълнение на проекти по ОПТ“                                                                 

Елеонора Стойкова -  главен юрисконсулт                                        

в отдел „Отчетност, планиране и поддръжка”                                             

в дирекция „Административно обслужване и координация”                                                                                  

Сийка Ганева -  главен експерт                                                

в отдел „Човешки ресурси и канцелария”                                          

в дирекция „Административно обслужване и координация”   


3.10.2016 г.