Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидата за длъжност „Старши експерт” /2 щатни бройки/, в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, в ОПУ–Ямбол, АПИ

Окончателни резултати на кандидата за длъжност „Старши експерт” /2 щатни бройки/, в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, в ОПУ–Ямбол, АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТА
ЗА ДЛЪЖНОСТ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”
/2 ЩАТНИ БРОЙКИ/, 
В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ“, В ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ГР. ЯМБОЛ,  АПИ

Име, презиме
и фамилия на кандидата

Резултат от начина на изпитване по чл.24, т.1    /тест/

 

Коефициент

 

 

Резултат от интервю

 

 

Коефициент

 

Окончателен
 резултат

1. Диляна Кръстева
Ставрева

35 точки

3

26

4

209

2. Ирена Миткова
Димитрова

35 точки

3

27

4

213

3. Златко Станков
Янков

30 точки

3

22

4

178

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
инж. Галин Костов –директор на Областно пътно управление – гр. Ямбол

 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Мина Хаджиева, главен юрисконсулт при дирекция АОК

2. Маргарита Ангелова, старши експерт в отдел „Човешки ресурси и канцелария“   

                     

30.12.2016 г.