Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност директор на Областно пътно управление - София

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност директор на Областно пътно управление - София

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

  

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжност директор на Областно пътно управление гр. София

при Агенция „Пътна инфраструктурa”

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Средно аритметична оценка от писмената концепция

Средно аритметична оценка от защита на концепцията

Общ резултат от разработване на концепцията и нейната защита

 

Коефициент

 

Резултат от интервю

Коефициент

Окончателен резултат

1.Веселин Борисов Николов

4,33

4,33

8,66

3

27,33

4

135,3 точки

        

 

 

 

 

 

 

 

Членове на конкурсната комисия:

 

 

Председател:

инж. Илиана Захариева

Член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

Членове: 

 

 1. Елеонора Стойкова

Главен юрисконсулт в отдел „Управление на собствеността и автотранспорт” при дирекция „Административно обслужване и координация“

 

 2. Адриана Андонова

Главен експерт в отдел „Човешки ресурси и канцелария“, при дирекция „Административно обслужване и координация“

 

 

 

 

 

14.09.2016 г.