Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност директор на Областно пътно управление - Варна при Агенция „Пътна инфраструктурa”

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност директор на Областно пътно управление - Варна при Агенция „Пътна инфраструктурa”

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

ФОРМУЛЯР ЗА окончателните резултати на кандидатите за длъжност „директор“ на Областно пътно управление гр. Варна при Агенция „Пътна инфраструктурa” 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Средно аритметична оценка от писмената концепция

Средно аритметична оценка от защита на концепцията

Общ резултат от разработване на концепцията и нейната защита

 

Коефициент

 

Резултат от интервю

Коефициент

Окончателен резултат

1. Румен Борисов Илиев

4

4,25

8,25

3

26,75

4

131,75 точки

        

 

 

 

 

 

Членове на конкурсната комисия:

 

 

Председател:

инж. Илиана Захариева, Член на Управителния Съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

Членове:

 

  1. инж. Георги Златев, директор на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“  

  2. Елеонора Стойкова, главен юрисконсулт в дирекция „Административно обслужване и координация“

  3. Адриана Андонова, главен експерт в отдел„Човешки ресурси и канцелария“, при дирекция „Административно обслужване и координация“

 

 

 

 

28.10.2016 г.