Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в отдел „Подготовка и изпълнение на проекти, финансирани с национални инвестиции“ в дирекция „Управление на проекти, финансирани с национални и кредитни инвестиции“ при АПИ

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в отдел „Подготовка и изпълнение на проекти, финансирани с национални инвестиции“ в дирекция „Управление на проекти, финансирани с национални и кредитни инвестиции“ при АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“
В ОТДЕЛ „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ,
ФИНАНСИРАНИ С НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ“ В ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ,
ФИНАНСИРАНИ С НАЦИОНАЛНИ И КРЕДИТНИ ИНВЕСТИЦИИ“ ПРИ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРA”


Име,
презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина
на изпитване
по чл.24, т.1                 /тест/

Коефициент

 

Резултат от
интервю

 

Коефициент

 

Окончателен
резултат

1. Марияна Димитрова Бойчева

35 точки

3

24 точки

4

201 точки

 2. Ани Сергеева Мерджанова

25 точки

3

30 точки

4

195 точки

3. Виолета Тодорова Вълчева

26 точки

3

28 точки

4

190 точки

4. Виктория Димитрова Трайкова

23 точки

3

Не допуснат до етап интервю

 

 

5. Цветелин Стаменов
Тасков

23 точки

3

Не допуснат до етап интервю

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Нейчева, директор на дирекция „Управление на проекти, финансирани с национални и кредитни инвестиции“

И ЧЛЕНОВЕ:  

1. Елеонора Стойкова, главен юрисконсулт в дирекция „Административно обслужване и координация“

2. Маргарита Ангелова, старши експерт в отдел „Човешки ресурси и канцелария“

 

20.09.2016 г.