Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в отдел „Разрешителни режими" при дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура"

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в отдел „Разрешителни режими" при дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура"

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Ф О Р М У Л Я Р

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“
В ОТДЕЛ "РАЗРЕШИТЕЛНИ РЕЖИМИ"
ПРИ ДИРЕКЦИЯ "ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА"


Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС -   тест / точки/

Коефициент

Резултат от оценяване -   интервю / точки/

Коефициент

окончателен резултат

1

Камелия Валериева Кирилова

30

3

26.75

4

197

 

Цветелин Стаменов
Тасков

16

 

неиздържал теста

 

 

 

Иван Петров
Златарев

19

 

неиздържал теста

 

 

 

Христо Георгиев
Талев

25

 

неиздържал теста

 

 

 

Моника Павлова
Андреева

не се явила

 

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Златев, директор на дирекция  „Поддържане на пътната инфраструктура“

И

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Пенка Савова, началник на отдел РР при дирекция ППИ

2. Елеонора Стойкова, главен юрисконсулт  в отдел ОПП при дирекция АОК

3. Малвина Митева, главен експерт в отдел ЧРК при дирекция АОК10.10.2016 г.