Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в отдел "Ситуационен и координационен център" при дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура"

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в отдел "Ситуационен и координационен център" при дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура"

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Ф О Р М У Л Я Р

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“
В ОТДЕЛ "СИТУАЦИОНЕН И КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР"
ПРИ ДИРЕКЦИЯ "ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА"


Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС -   тест /точки/

Коефициент

Резултат от оценяване -   интервю / точки/

Коефициент

окончателен
резултат

Лилия Любомирова
Манчева

34

3

28

4

214

Кристина
Викторова Кирилова

17

 

неиздържала теста

 

 

Мариана Милчева
Асенова

не се явила

 

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Златев, директор на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

И

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Денислав Пейчев, началник на отдел РР при дирекция ППИ

2. Елеонора Стойкова, главен юрисконсулт  в отдел ОПП при дирекция АОК

3. Малвина Митева, главен експерт в отдел ЧРК при дирекция АОК

 

10.10.2016 г.