Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в отдел „Връзки с обществеността и протокол“ в дирекция „Комуникации и информация“ при АПИ

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в отдел „Връзки с обществеността и протокол“ в дирекция „Комуникации и информация“ при АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Ф О Р М У Л Я Р

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“
В ОТДЕЛ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ“
В ДИРЕКЦИЯ „КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ“ ПРИ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРA”


Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина на изпитване по чл.24, т.1 /тест/

 

Коефициент

 


Резултат от интервю

 

 

Коефициент

 

Окончателен резултат

1. Веселина Петрова  Стефанова

25 точки

3

30 точки

4

195 точки

2. Боян Валентинов
Лятов

25 точки

3

28 точки

4

187 точки

3. Валя Валериева
Симеонова

25точки

3

17 точки

4

143 точки


Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Динчева - Франческели, директор на дирекция „Комуникации и информация“

И

ЧЛЕНОВЕ:   

1. Елеонора Стойкова, главен юрисконсулт в дирекция „Административно обслужване и координация“

2. Маргарита Ангелова, старши експерт в отдел „Човешки ресурси и канцелария“


07.10.2016 г.