Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност началник на отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности”, в ОПУ-Видин

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност началник на отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности”, в ОПУ-Видин

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВИДИН

 

Ф О Р М У Л Я Р


ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ”,
В ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГР. ВИДИН


Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС -   тест / точки/

Коефициент

Резултат от оценяване -   интервю / точки/

Коефициент

окончателен резултат

1

Цветозар Боров Цанков

49

3

28

4

259

2

Величка Ганова Иванова

33

3

недопусната

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Драганов,
директор на Областно пътно управление – гр. Видин                                           

И ЧЛЕНОВЕ:                         
Елеонора Стойкова – главен юрисконсулт в дирекция  „Административно обслужване и координация”                       
Сийка Ганева -  главен експерт в отдел „Човешки ресурси и канцелария” 

 

11.10.2016 г.