Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „юрисконсулт“ в отдел "Процесуално представителство и контрол на обществените поръчки" при дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „юрисконсулт“ в отдел "Процесуално представителство и контрол на обществените поръчки" при дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ФОРМУЛЯР

 за окончателните резултати  на кандидатите за длъжност „юрисконсулт“ в отдел "Процесуално представителство и контрол на обществените поръчки" при дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС -   тест / точки/ Коефициент Резултат от оценяване -   интервю / точки/ Коефициент окончателен резултат
1 Клара Динкова Бомбалова 32 3 25.33 4 197.32
2 Биляна Манолова Манолова 30 3 24 4 186
  Павел Огнянов Тошев 24   неиздържал теста    
  Николай Лозанов Горанов 19   неиздържал теста    
  Павел Пламенов Соколов 18   неиздържал теста    
  Валентина Алексеева Кънчева не се явила        
  Мария Александрова Халачева не се явила        
  Ани Стоянова Кавръкова не се явила        
  Адриана Миткова Дянкова не се явила        
  Яна Красимирова Кънчева не се явила        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивайло Иванов, директор на дирекция  „Обществени поръчки и правно ослужване“

И  Членове

Благородна Йорданова, началник на отдел ОПВОП при дирекция ОППО

Малвина Митева, главен експерт в отдел ЧРК при дирекция АОК

10.11.2016 г.