Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати за длъжност "главен счетоводител" в отдел "Финансово-счетоводен" в дирекция БФРП

Окончателни резултати за длъжност "главен счетоводител" в отдел "Финансово-счетоводен" в дирекция БФРП

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТА ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН“ В ДИРЕКЦИЯ БФРП ПРИ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРA”


Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина на изпитване по чл.24, т.1 /тест/

Коефициент

 

Резултат от интервю

 

Коефициент


 
Окончателен резултат 
1. Виолета Любомирова Георгиева  37 точки  3  Недопуснат до етап интервю  4  -

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Петков, директор на дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти“

И ЧЛЕНОВЕ:   

  1. Емилия Петрова, началник на отдел „Финансово - счетоводен” в дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти“
  1. Елеонора Стойкова, главен юрисконсулт в дирекция „Административно обслужване и координация“
  1. Адриана Андонова, главен експерт в отдел „Човешки ресурси и канцелария“


24.11.2016 г.