Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати за длъжност "младши експерт" в отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности" в ОПУ - София

Окончателни резултати за длъжност "младши експерт" в отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности" в ОПУ - София

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ“ В ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОФИЯ, ПРИ ЦА НА АПИ

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина на изпитване по чл.24, т.1  /тест/

Коефициент

Резултат от интервю

Коефициент

Окончателен резултат
1. Борис Антонов Панайотов 15 точки 3 Недопуснат 4 -
2. Пиер Ивайлов Лечев 27 точки 3 23 4 173
3. Теодора Александрова Алексиева Неявил се 3 - 4 -
4. Върбан Костов Цеков Неявил се 3 - 4 -
5. Тодор Христов Железов 25 точки 3 Недопуснат 4 -
6. Елена Георгиева Софрониева Неявил се 3 - 4 -
7. Александър Николаев Младенов 28 точки 3 20 4 164
8. Иванка Иванова Стоянова 29 точки 3 23 4 179

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Николов – директор на Областно пътно управление гр. София

 ЧЛЕНОВЕ:   

 1. Мина Хаджиева, главен юрисконсулт в дирекция „Административно обслужване и координация“

 2. Адриана Андонова, главен експерт в отдел „Човешки ресурси и канцелария“


24.11.2016 г.