Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в отдел „Обществена информация, международна дейност и комуникационно обслужване“ в дирекция „Комуникации и информация“ при АПИ

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в отдел „Обществена информация, международна дейност и комуникационно обслужване“ в дирекция „Комуникации и информация“ при АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Ф О Р М У Л Я Р

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ,
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И КОМУНИКАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“
В ДИРЕКЦИЯ „КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ“ ПРИ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРA”


Име, презиме и фамилия
на кандидата

Резултат от начина на изпитване по чл.24 /тест/

Коефициент

 


Резултат от интервю

 


Коефициент

 

Окончателен резултат

1. Захарина Кирилова
Липева

30 точки

3

30 точки

4

210 точки

2. Веселина Петрова Стефанова

26 точки

3

28 точки

4

190 точки

3. Кристина Викторова Кирилова

19 точки

3

Не допуснат до етап интервю

4

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Диляна Динчева - Франческели, директор на дирекция „Комуникации и информация“

И ЧЛЕНОВЕ:   

1. Елеонора Стойкова, главен юрисконсулт в дирекция „Административно обслужване и координация“

2. Маргарита Ангелова, старши експерт в отдел „Човешки ресурси и канцелария“

 

6.10.2016 г.