Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в отдел „Основен ремонт и поддържане" при дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура"

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в отдел „Основен ремонт и поддържане" при дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура"

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Ф О Р М У Л Я Р


ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“
В ОТДЕЛ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ"
ПРИ ДИРЕКЦИЯ "ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА"   

 

Име, презиме и
фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС -   тест / точки/

Коефициент

Резултат от оценяване -   интервю / точки/

Коефициент

окончателен резултат

1

Цветалина Владимирова
Владимирова

33

3

25.5

4

201

2

Габриела Димитрова
Димитрова

32

3

25.5

4

198

 

Христо Георгиев
Талев

28

3

14.5 / не е постигнал минималния резултат определен от комисията, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто – 20 точки/

4

 

 

Иван Петров
Златарев

18

 

неиздържал теста

 

 

 

Ванина Миткова
Новкиришка

22

 

неиздържала теста

 

 

 

Катерина Янкова
Пенчева

22

 

неиздържала теста

 

 

 

Александър Николаев
Младенов

25

 

неиздържал теста

 

 

 

Моника Павлова
Андреева

не се явила

 

 

 

 

 

Цветелин Стаменов
Тасков

не се явил

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Златев, директор на дирекция  „Поддържане на пътната инфраструктура“                           

И                          

ЧЛЕНОВЕ:                                                           

1. Надя Сачанска, началник на отдел ОРП при дирекция ППИ                          

2. Елеонора Стойкова, главен юрисконсулт  в отдел ОПП при дирекция АОК

3. Малвина Митева, главен експерт в отдел ЧРК при дирекция АОК    

     

10.10.2016 г.